Способи перегляду слайдів

Ви можете переглядати слайди різними способами, щоб упорядковувати та редагувати презентацію.

 • Режим навігатора — це стандартний режим, що має зображення мініатюр кожного слайда, які можна клацати для переходу до певних слайдів або перетягувати для перевпорядкування презентації.

 • У режимі «Світловий стіл» мініатюри відображаються наче фотоплівка на світловому столі, даючи можливість одночасно переглянути велику кількість слайдів. Такий режим перегляду корисний, якщо потрібно перевпорядкувати велику кількість слайдів у презентації. Мініатюри слайдів можна перетягувати, щоб змінити їх порядок.

 • Режим структури дозволяє додавати й редагувати текст безпосередньо в навігаторі слайдів. Він корисний для перегляду потоку презентацій із великою кількістю тексту.

Режим навігатора

 1. На панелі інструментів клацніть «Перегляд» Кнопка «Перегляд» і виберіть «Навігатор».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення порядку слайдів Перетягніть слайд вгору або вниз.

  • Групування слайдів Перетягніть слайд вправо, щоб змінити відступ відносно слайду вище.

Режим «Світловий стіл»

 1. На панелі інструментів клацніть «Перегляд»Кнопка «Перегляд» і виберіть «Світловий стіл».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення порядку слайдів Перетягніть слайд.

  • Редагування слайда або повернення до попереднього перегляду (режим навігатора чи режим структури) Двічі клацніть слайд.

  • Змінення розміру мініатюр Перетягуйте повзунок у нижньому правому куті вікна.

  • Приховання пропущених слайдів Увімкніть параметр «Сховати пропущені слайди».

  • Показ пропущених слайдів Вимкніть параметр «Сховати пропущені слайди». Мініатюри пропущених слайдів стають затемненими.

Режим структури

Режим структури, який у навігаторі слайдів відображає назву та текст із маркерами кожного слайда, є найзручнішим для швидкого введення матеріалів для створення презентації, оскільки ви маєте змогу вводити текст із маркерами безпосередньо в навігаторі слайдів. Крім того, у навігаторі слайдів можна змінювати презентацію, перетягуючи маркери від одного слайда до іншого або на рівень вище чи нижче в межах одного слайда.

 1. На панелі інструментів клацніть «Перегляд» Кнопка «Перегляд» і виберіть «Структура».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення розміру шрифту Виберіть «Keynote» > «Параметри» (у меню Keynote вгорі екрана), клацніть «Загальні», клацніть спливне меню «Шрифт режиму структури» і виберіть розмір шрифту.

  • Друк у режимі структури Виберіть «Файл» > «Друк» (у меню «Друк» вгорі екрана). У діалоговому вікні «Друк» виберіть «Структура».