Створення нової презентації

Кожна нова презентація Keynote починається з вибору теми. Тема — це підготований набір елементів для створення презентації: чарунки тексту і зображень, шрифти, макети, кольори відповідної гами тощо. Чарунки допомагають побачити, який вигляд матиме презентація, якщо використати певну тему та її стилі для тексту й об’єктів.

Створення нової презентації

 1. Відкрийте програму Keynote, натисніть «Новий документ» у нижній частині діалогового вікна.

  Якщо діалогове вікно з кнопкою «Новий документ» не відображається, виберіть «Файл» > «Створити» (у меню «Файл» вгорі екрана).

 2. Двічі клацніть тему для презентації.

  Підказка: Програму Keynote можна настроїти таким чином, щоб нова презентація відкривалася у певній темі.

  Селектор тем
 3. Коли відкриється нова презентація, виконайте будь-яку з наведених нижче дій для її опрацювання.

  • Клацніть Кнопка «Додати слайд» на панелі інструментів, щоб додати слайди.

  • Двічі клацніть чарунку тексту, щоб додати власний текст.

  • Перетягніть зображення з комп’ютера Mac або з веб-сторінки на чарунку зображення або в будь-яке місце на слайді.

  • У нижньому правому куті чарунки зображення клацніть Кнопка чарунки, щоб додати зображення з медіатеки iPhoto чи Aperture.

 4. Виберіть «Файл» > «Зберегти», щоб ввести ім’я та вибрати місце для презентації.

Створення нових презентацій з використанням визначеної теми

Програму Keynote можна настроїти таким чином, щоб нова презентація відкривалася у певній темі, а не з Селектора тем.

 1. Виберіть «Keynote» > «Параметри» (у меню «Keynote» вгорі екрана).

 2. Натисніть «Загальні» у верхній частині вікна параметрів, а потім натисніть кнопку «Вжити тему».

  Під час першого настроювання цього параметра буде вибрано порожню тему. Якщо перед тим параметр змінювався, буде вибрано останню вибрану тему.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Використання поточної теми Перевірте, чи після натиснення кнопки «Вжити тему» відображається потрібна тема, і закрийте вінок параметрів.

  • Вибір іншої теми Натисніть кнопку «Змінити тему», виберіть тему, натисніть «Вибрати» та закрийте вікно параметрів.

Якщо після встановлення цього параметра нову презентацію потрібно відкрити з використанням іншої теми, натисніть і утримуйте клавішу Alt і виберіть «Файл» > «Створити з Селектора тем…» (у меню «Файл» вгорі екрана).