Tổng quan về Keynote
Keynote giúp bạn dễ dàng tạo ra những bài thuyết trình tuyệt đẹp. Bắt đầu…

Tạo bài thuyết trình mới
Mỗi bài thuyết trình Keynote mới đều bắt đầu bằng một chủ đề. Chủ đề…

Mở bài thuyết trình hiện có
Keynote có thể mở các bài thuyết trình được lưu trong iCloud, trên máy Mac…

Các cách để xem trang chiếu của bạn
Bạn có thể xem trang chiếu của mình theo nhiều cách để giúp bạn tổ…

Hiển thị hoặc ẩn trình kiểm tra
Cửa sổ Keynote có một thanh bên ở bên phải hiển thị các trình kiểm…

Thu phóng trang chiếu hoặc xem Keynote toàn màn hình
Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ trên trang chiếu và xem Keynote toàn…

Tùy chỉnh thanh công cụ
Thanh công cụ ở đầu cửa sổ Keynote cung cấp cho bạn quyền truy cập…

Hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi
Bạn có thể hoàn tác mọi thay đổi và làm lại chúng nếu bạn đổi…

Sử dụng Handoff với Keynote
Khi máy Mac và thiết bị iOS của bạn ở gần nhau, bạn có thể…