Các cách để xem trang chiếu của bạn

Bạn có thể xem trang chiếu của mình theo nhiều cách để giúp bạn tổ chức và sửa bài thuyết trình của mình:

 • Chế độ xem trình điều khiển là chế độ xem mặc định và có chứa các hình ảnh thu nhỏ của từng trang chiếu, nhờ vậy, bạn có thể bấm để chuyển ngay đến trang chiếu cụ thể hoặc kéo trang chiếu để sắp xếp lại bài thuyết trình.

 • Bảng Hình thu nhỏ hiển thị hình thu nhỏ của trang chiếu như thể chúng được hiển thị trên một bảng hình thu nhỏ, điều này giúp bạn nhìn thấy cùng lúc nhiều trang chiếu hơn. Chế độ xem này hữu ích nếu bạn có nhiều trang chiếu và muốn tổ chức lại bài thuyết trình của mình. Bạn có thể kéo các hình thu nhỏ của trang chiếu để thay đổi thứ tự của chúng.

 • Chế độ xem Đề cương cho phép bạn thêm và sửa văn bản trực tiếp trong trình điều khiển trang chiếu. Chế độ này hữu ích để xem dòng bài thuyết trình đa văn bản.

Chế độ xem trình điều khiển

 1. Bấm vào Xem Nút Xem trên thanh công cụ, rồi chọn Trình điều khiển.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Sắp xếp lại trang chiếu: Kéo trang chiếu lên hoặc xuống.

  • Nhóm các trang chiếu: Kéo trang chiếu sang phải để thụt lề so với trang chiếu phía trên.

Chế độ xem bảng hình thu nhỏ

 1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Bảng Hình thu nhỏ.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Sắp xếp lại trang chiếu: Kéo trang chiếu.

  • Sửa trang chiếu hoặc trở lại chế độ xem trước (trình điều khiển hoặc đề cương): Bấm hai lần vào trang chiếu.

  • Thay đổi kích cỡ của hình thu nhỏ: Kéo thanh trượt ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ.

  • Ẩn các trang chiếu bị bỏ qua: Chọn hộp kiểm “Ẩn các trang chiếu bị bỏ qua”.

  • Hiển thị các trang chiếu bị bỏ qua: Bỏ chọn hộp kiểm “Ẩn các trang chiếu bị bỏ qua”. Hình thu nhỏ cho cá trang chiếu bị bỏ qua được làm mờ.

Chế độ xem đề cương

Chế độ xem đề cương, chế độ hiển thị tiêu đề và văn bản có dấu đầu dòng của mỗi trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu hữu ích nhất cho việc nhập nhanh nội dung để tạo bài thuyết trình vì bạn có thể nhập văn bản có dấu đầu dòng trực tiếp vào trình điều khiển trang chiếu. Bạn cũng có thể sửa bài thuyết trình của mình trong trình điều khiển trang chiếu, kéo dấu đầu dòng từ trang chiếu này sang trang khác, kéo chúng đến cấp cao hơn hoặc thấp hơn trong cùng trang chiếu.

 1. Bấm Xem Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Đề cương.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi cỡ chữ: Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình), bấm Cài đặt chung, bấm vào menu bật lên P.chữ Xem Viền ngoài, sau đó chọn một kích cỡ phông chữ.

  • In chế độ xem đề cương: Chọn Tệp > In. (từ menu In ở đầu màn hình của bạn). Trong hộp thoại In, chọn Đề cương.