Mở bài thuyết trình hiện có

Keynote có thể mở các bài thuyết trình được lưu trong iCloud, trên máy Mac của bạn, trên máy chủ được kết nối và nhà cung cấp lưu trữ bên thứ ba như DropBox.

Bạn có thể sử dụng Keynote để mở và sửa bài thuyết trình Microsoft PowerPoint (.pptx và .ppt) và lưu bài thuyết trình Keynote bằng các định dạng khác, chẳng hạn như PowerPoint, PDF, Keynote ’09, v.v.

Mở bài thuyết trình hiện có

Nếu bạn không thể mở bài thuyết trình Keynote, đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Keynote từ Mac App Store. Nếu bài thuyết trình bị mờ và không thể chọn được, điều đó có nghĩa là bạn không thể mở bằng Keynote.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Bấm hai lần vào bài thuyết trình Keynote trên máy Mac của bạn.

  • Kéo bài thuyết trình vào biểu tượng Keynote trên Dock hoặc trong thư mục Ứng dụng.

  • Trong Keynote, chọn Tệp > Mở Gần đây (từ menu Tệp ở đầu màn hình của bạn). Keynote hiển thị tối đa mười bài thuyết trình bạn mở sau cùng—trên iCloud hoặc trên máy Mac của bạn.

  • Trong Keynote, chọn Tệp > Mở, chọn bài thuyết trình trong cửa sổ mở ra, sau đó bấm Mở.

    Bạn có thể sử dụng thanh bên ở bên trái của hộp thoại Mở để tìm kiếm các bài thuyết trình trong thư mục và các vị trí không phải máy Mac của bạn. Sử dụng các nút ở trên cùng để thay đổi chế độ xem của bạn.

    Cửa sổ Mở

Nếu tài khoản iCloud của bạn được sử dụng bởi các máy tính và thiết bị iOS khác chưa được nâng cấp lên iCloud Drive, đồng bộ hóa sẽ không hoạt động trong mọi trường hợp. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thêm thông tin.