Sử dụng Handoff với Keynote

Khi máy Mac và thiết bị iOS của bạn ở gần nhau, bạn có thể sử dụng Handoff để chuyển bài thuyết trình mà bạn đang làm việc từ một thiết bị sang thiết bị khác. Ví dụ: nếu bạn đang làm việc trên bài thuyết trình Keynote trên iPhone và ở gần máy Mac, bạn có thể lấy bài thuyết trình trên máy Mac và hoàn tất tại đó.

Handoff yêu cầu:

  • OS X Yosemite trên máy Mac

  • iOS 8 trên thiết bị iOS

  • Cùng tài khoản iCloudID Apple trên cả hai hệ thống

  • Bluetooth 4 (Bluetooth LE) trên cả hai hệ thống

Khi Handoff được thiết lập, bạn thấy biểu tượng Handoff trên Dock trên máy Mac, hoặc ở góc dưới cùng bên trái của màn hình khóa của thiết bị. Bạn thiết lập Handoff trong Tùy chọn Hệ thống trên máy Mac và trong Cài đặt trên thiết bị iOS.

Để biết hướng dẫn thiết lập và sử dụng Handoff, bấm vào màn hình nền để chuyển sang Finder, chọn Trợ giúp > Trợ giúp Mac, và tìm kiếm “Handoff”.