Tạo bài thuyết trình mới

Mỗi bài thuyết trình Keynote mới đều bắt đầu bằng một chủ đề. Chủ đề là một tập hợp các yếu tố được thiết kế sẵn—văn bản và hình ảnh giữ chỗ, phông chữ, bố cục, màu phù hợp, v.v.—để tạo bài thuyết trình. Các trình giữ chỗ giúp bạn hình dung bài thuyết trình được tạo bằng chủ đề này trông sẽ thế nào khi bạn sử dụng các kiểu văn bản và đối tượng của chủ đề.

Tạo bài thuyết trình mới

 1. Mở Keynote, sau đó bấm Tài liệu Mới ở dưới cùng của hộp thoại.

  Nếu bạn không thấy hộp thoại với nút Tài liệu Mới, chọn Tệp > Mới (từ menu Tệp ở đầu màn hình của bạn).

 2. Bấm hai lần vào chủ đề cho bài thuyết trình của bạn.

  Mẹo: Bạn có thể đặt tùy chọn trong Keynote để luôn mở bài thuyết trình mới bằng một chủ đề cụ thể.

  Bộ chọn chủ đề
 3. Khi bài thuyết trình mới mở ra, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây để xây dựng bài thuyết trình của bạn:

  • Bấm Nút Thêm trang chiếu trên thanh công cụ để thêm trang chiếu.

  • Bấm hai lần vào văn bản giữ chỗ để thêm văn bản của bạn.

  • Kéo hình ảnh từ máy Mac hoặc trang web vào hình ảnh giữ chỗ hoặc bất kỳ đâu trên trang chiếu.

  • Bấm Nút trình giữ chỗ ở góc phía dưới bên phải của hình ảnh giữ chỗ để thêm hình ảnh từ iPhoto hoặc Aperture.

 4. Chọn Tệp > Lưu, sau đó nhập tên và chọn vị trí lưu bài thuyết trình của bạn.

Luôn tạo bài thuyết trình mới từ một chủ đề cụ thể

Bạn có thể đặt tùy chọn trong Keynote để luôn mở bài thuyết trình mới bằng một chủ đề cụ thể thay vì từ bộ chọn chủ đề.

 1. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn).

 2. Bấm Cài đặt chung ở đầu cửa sổ tùy chọn, sau đó chọn nút “Sử dụng chủ đề”.

  Lần đầu tiên bạn đặt tùy chọn này, chủ đề màu Đen được chọn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt này trước đây, chủ đề cuối cùng bạn chọn sẽ được chọn.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sử dụng chủ đề đang được chọn: Xác minh rằng chủ đề bạn muốn sử dụng được hiển thị sau “Sử dụng chủ đề” và đóng cửa sổ tùy chọn.

  • Chọn một chủ đề khác: Bấm nút Thay đổi Chủ đề, bấm vào một chủ đề, bấm Chọn, sau đó đóng cửa sổ tùy chọn.

Sau khi đặt tùy chọn này, nếu bạn muốn mở bài thuyết trình mới với một mẫu khác, giữ phím Option, sau đó chọn Tệp > Mới từ Bộ chọn Chủ đề (từ menu Tệp ở đầu màn hình của bạn).