Thu phóng trang chiếu hoặc xem Keynote toàn màn hình

Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ trên trang chiếu và xem Keynote toàn màn hình.

Phóng to hoặc thu nhỏ trên trang chiếu

Bạn có thể muốn mở rộng (phóng to) hoặc giảm (thu nhỏ) kích cỡ tổng thể của trang chiếu. Ví dụ: phóng to để tập trung vào các ô của bảng hoặc thu nhỏ để làm việc trên bố cục của trang chiếu.

 • Bấm Nút Thu phóng trên thanh công cụ và chọn một tùy chọn:

  • Phần trăm: Trang chiếu mở rộng hoặc giảm theo phần trăm cụ thể.

  • Vừa với Cửa sổ: Trang chiếu điều chỉnh để lấp đầy cửa sổ.

Xem Keynote toàn màn hình

Bạn có thể mở rộng cửa sổ Keynote để lấp đầy toàn bộ màn hình.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào nút màu lục ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Keynote.

  • Chọn Xem > Chuyển sang Toàn màn hình (từ thanh menu ở đầu màn hình của bạn).

 2. Di chuyển con trỏ đến trên cùng màn hình nếu bạn cần sử dụng menu Keynote hoặc các điều khiển khác trên thanh menu.

 3. Để quay lại chế độ xem thông thường, di chuyển con trỏ đến đầu màn hình, sau đó bấm nút màu lục hoặc chọn Xem > Thoát Toàn màn hình.