Tổng quan về Keynote

Keynote giúp bạn dễ dàng tạo ra những bài thuyết trình tuyệt đẹp. Bắt đầu với một trong các chủ đề. Mỗi chủ đề kèm theo những kiểu được thiết kế sẵn—các tập hợp màu, đường viền, hiệu ứng, v.v. phù hợp—cho văn bản, ảnh, video và các đối tượng khác.

Khi bạn chọn một đối tượng, bạn sẽ thấy các điều khiển định dạng trong thanh bên ở bên phải của cửa sổ Keynote. Thanh bên chỉ hiển thị các điều khiển bạn cần cho đối tượng đã chọn.

Cửa sổ chính với trình kiểm tra định dạng được mở

Đầu thanh bên hiển thị sáu thiết kế thay thế cho đối tượng đã chọn. Chỉ cần bấm vào một trong số các phương án thay thế này để thay đổi hình thức của đối tượng.

Sử dụng các điều khiển khác trong thanh bên để tùy chỉnh đối tượng theo cách bạn muốn. Bạn có thể lưu các thay đổi của mình thành kiểu mới, kiểu này sau đó sẽ có trong thanh bên để bạn có thể áp dụng kiểu cho các đối tượng khác. Bạn cũng có thể lưu toàn bộ bài thuyết trình thành một chủ đề mới.

Cửa sổ chính với trình kiểm tra định dạng được mở