Tùy chỉnh thanh công cụ

Thanh công cụ ở đầu cửa sổ Keynote cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh vào các điều khiển bạn cần và tác vụ mà bạn thực hiện khi làm việc trong Keynote. Bạn có thể thêm, xóa và sắp xếp lại các nút trên thanh công cụ.

Cửa sổ chính với trình kiểm tra định dạng được mở

Sắp xếp biểu tượng thanh công cụ

 1. Chọn Xem > Tùy chỉnh Thanh công cụ (từ menu Xem ở đầu màn hình, không phải nút Xem trên thanh công cụ).

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm hoặc xóa các mục khỏi thanh công cụ: Kéo một mục vào thanh công cụ để thêm. Kéo một mục ra khỏi thanh công cụ để xóa.

  • Sắp xếp lại các mục trên thanh công cụ: Kéo một mục để sắp xếp lại.

   Ghi chú: Không thể tách riêng các nút cho thanh bên Định dạng, Tạo hiệu ứng và Tài liệu và chúng phải di chuyển cùng nhau.

  • Đặt lại thanh công cụ: Để khôi phục thanh công cụ trở về cài đặt mặc định, kéo nhóm các nút ở dưới cùng của cửa sổ vào thanh công cụ.

  • Xóa tên nút: Bấm vào menu bật lên ở dưới cùng của cửa sổ, sau đó chọn Chỉ Biểu tượng. Theo mặc định, Keynote hiển thị biểu tượng và văn bản.

 3. Bấm vào Xong.

Bạn cũng có thể ẩn thanh công cụ bằng cách chọn Xem > Ẩn Thanh công cụ (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn). Để hiển thị lại, chọn Xem > Hiển thị Thanh công cụ.