Chia sẻ và sửa bài thuyết trình với người khác

Nếu bạn lưu bài thuyết trình vào iCloud, bạn có thể cộng tác với người khác bằng cách chia sẻ liên kết đến bài thuyết trình trên trình duyệt được hỗ trợ trên máy Mac hoặc máy tính Windows.

Ghi chú: Để chia sẻ bài thuyết trình trong iCloud, bạn cần nâng cấp tài khoản iCloud để sử dụng iCloud Drive. Đảm bảo máy Mac của bạn được thiết lập để sử dụng iCloud và cóOS X Yosemite và được cài đặt phiên bản Keynote mới nhất.

Chia sẻ bài thuyết trình với người cộng tác

Nếu bài thuyết trình được lưu vào iCloud, bạn có thể chia sẻ liên kết đến bài thuyết trình bằng Mail, Tin nhắn và AirDrop. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết bằng Twitter, Facebook và các dịch vụ khác. Để chia sẻ bằng một trong những dịch vụ này, trước tiên bạn phải thiết lập tài khoản đó trên máy Mac. Đi tới Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Tài khoản Internet. Bạn cũng có thể sao chép và dán liên kết vào dịch vụ mà bạn lựa chọn.

 1. Bấm Nút Chia sẻ trên thanh công cụ.

 2. Bấm Xem Cài đặt Chia sẻ, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đặt quyền: Nếu bạn muốn người nhận liên kết có thể sửa bài thuyết trình, bấm vào menu Quyền bật lên, sau đó chọn Cho phép Sửa. Nếu bạn muốn người nhận có thể đọc, nhưng không thể sửa bài thuyết trình, hãy chọn Chỉ Xem.

  • Đặt mật khẩu: Để yêu cầu người nhận liên kết nhập mật khẩu để mở bài thuyết trình, bấm Thêm Mật khẩu. Nhập thông tin mật khẩu được yêu cầu, sau đó bấm Đặt Mật khẩu. Để bảo mật tốt hơn, không gửi mật khẩu trong cùng liên lạc với liên kết bài thuyết trình.

   Ghi chú: Nếu bài thuyết trình đã có mật khẩu, bạn thấy nút Đổi Mật khẩu. Mật khẩu hiện tại áp dụng cho bài thuyết trình khi bạn chia sẻ; bạn không cần thay đổi trừ khi bạn muốn.

 3. Bấm Chia sẻ Bài thuyết trình.

  Nếu bạn chưa di chuyển bài thuyết trình của mình vào iCloud, bạn có thể thực hiện việc này trong hộp thoại xuất hiện.

 4. Bấm Gửi Liên kết, rồi chọn cách bạn muốn gửi.

  Để có thêm tùy chọn, bấm Thêm ở dưới cùng của menu, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh tiện ích mở rộng để thêm vào menu.

 5. Nhập thông tin được yêu cầu, sau đó gửi hoặc đăng thông báo.

  Liên kết đầy đủ sẽ xuất hiện trong nội dung email, tweet hoặc bài đăng—đảm bảo không xóa hoặc sửa đổi liên kết này.

Mọi chỉnh sửa sau đó mà bạn thực hiện với bài thuyết trình sau khi chia sẻ bài thuyết trình đó sẽ được hiển thị với những người nhận được liên kết đó.

Bạn cũng có thể sao chép liên kết đến bài thuyết trình rồi chia sẻ liên kết bằng cách dán vào email, đăng lên Twitter hoặc Facebook, v.v.

Thêm hoặc thay đổi mật khẩu cho bài thuyết trình được chia sẻ

Một bài thuyết trình chỉ có một mật khẩu. Nếu bạn đã thêm mật khẩu vào bài thuyết trình của mình, mật khẩu đó sẽ áp dụng khi bạn chia sẻ liên kết đến bài thuyết trình đó.

Nếu bài thuyết trình đã được chia sẻ, bạn vẫn có thể thêm mật khẩu. Người cộng tác mất quyền truy cập vào bài thuyết trình tới khi bạn thông báo cho họ mật khẩu mới.

 1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ, sau đó chọn Xem Cài đặt Chia sẻ.

 2. Bấm Thêm Mật khẩu, sau đó nhập mật khẩu vào trường Mật khẩu.

  Nếu bài thuyết trình đã có mật khẩu, bạn có thể giữ mật khẩu hoặc bấm vào Đổi Mật khẩu để đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu ban đầu vào trường Mật khẩu Cũ, rồi nhập mật khẩu mới. Mật khẩu cũ được thay thế bằng mật khẩu mới.

 3. Nhập lại mật khẩu vào trường Xác minh.

 4. Nhập gợi ý để nhắc bạn nhớ mật khẩu nếu bạn quên.

 5. Chọn hộp kiểm nếu bạn muốn thêm mật khẩu vào chuỗi khóa của mình.

 6. Bấm Đặt Mật khẩu.

  Mật khẩu đã được áp dụng.

 7. Bấm Đóng.

  Bạn có thể gửi lại liên kết nếu muốn, nhưng sẽ bảo mật hơn nếu gửi mật khẩu mới cho người cộng tác bằng một liên lạc riêng biệt.

Mọi chỉnh sửa sau đó mà bạn thực hiện với bài thuyết trình sau khi chia sẻ bài thuyết trình đó sẽ được hiển thị với những người nhận được liên kết đó khi họ nhập mật khẩu mới.

Thay đổi quyền đối với bài thuyết trình được chia sẻ

Bạn có thể thay đổi liệu những người mà bạn chia sẻ bài thuyết trình có thể sửa bài thuyết trình không hoặc chỉ có thể xem.

 1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ, sau đó chọn Xem Cài đặt Chia sẻ.

 2. Bấm vào menu Quyền bật lên, sau đó chọn Chỉ xem hoặc Cho phép Sửa.

 3. Bấm Đóng.

Gửi lại liên kết đến bài thuyết trình

Bạn có thể chia sẻ liên kết bài thuyết trình bao nhiêu lần tùy thích.

 1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ, sau đó chọn Xem Cài đặt Chia sẻ.

 2. Bấm Gửi Liên kết, rồi chọn cách bạn muốn gửi.

  Để có thêm tùy chọn, bấm Thêm ở dưới cùng của menu, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh tiện ích mở rộng để thêm vào menu.

 3. Nhập thông tin được yêu cầu, sau đó gửi hoặc đăng thông báo.

  Liên kết đầy đủ sẽ xuất hiện trong nội dung email, tweet hoặc bài đăng—đảm bảo không xóa hoặc sửa đổi liên kết.

Sao chép và dán liên kết bài thuyết trình

Bạn có thể sao chép nhanh liên kết đến bài thuyết trình rồi chia sẻ liên kết bằng cách dán vào email hoặc tin nhắn hoặc đăng lên trang web.

 1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ, bấm Chia sẻ Liên kết qua iCloud, rồi chọn Sao chép Liên kết.

 2. Bấm vào nơi bạn muốn liên kết xuất hiện, rồi chọn Sửa > Dán (từ menu Sửa ở đầu màn hình).

Tắt tính năng chia sẻ của iCloud cho bài thuyết trình

 1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ, sau đó chọn Xem Cài đặt Chia sẻ.

 2. Bấm Dừng Chia sẻ.

Bài thuyết trình giữ nguyên liên kết, do đó nếu bạn bật lại tính năng chia sẻ, liên kết trở thành hoạt động trở lại.