In bài thuyết trình

Bạn có thể in bài thuyết trình bằng bất kỳ máy in nào được bạn thiết lập trên máy Mac của mình. Để thiết lập máy in, chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, sau đó bấm Máy in & Máy quét.

In bài thuyết trình

  1. Trong thanh menu ở đầu màn hình, chọn Tệp > In.

  2. Chỉ định các tùy chọn in; có thể bạn cần bấm vào Hiển thị Chi tiết để xem tất cả tùy chọn.

  3. Bấm In.