Sử dụng iCloud với Keynote

iCloud lưu trữ bài thuyết trình của bạn và giữ chúng cập nhật trên các thiết bị iOS của bạn, trên web và trên máy tính của bạn. Bạn luôn có phiên bản mới nhất trong tay, bất kể bạn đã sử dụng thiết bị nào khi thực hiện các chỉnh sửa mới nhất. Với OS X Yosemite, bạn sử dụng iCloud Drive để truy cập bài thuyết trình trong iCloud.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Keynote và OS X trên các máy tính khác hoặc chưa nâng cấp thiết bị iOS lên iOS 8, đồng bộ hóa sẽ không hoạt động trong mọi trường hợp. Bạn phải sử dụng iCloud Drive để chia sẻ và đồng bộ liền mạch bài thuyết trình. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thêm thông tin.

Thiết lập Keynote để sử dụng iCloud

  1. Mở Tùy chọn Hệ thống trên máy Mac của bạn, sau đó bấm iCloud.

  2. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn hoặc yêu cầu ID Apple mới rồi đăng nhập.

  3. Chọn hộp kiểm iCloud Drive, sau đó bấm Tùy chọn.

  4. Chọn hộp kiểm Keynote, rồi bấm Xong.

Mẹo quản lý bài thuyết trình trên các thiết bị

Dưới đây là một số điều cần nhớ về cách sử dụng iCloud để quản lý bài thuyết trình của bạn trên các thiết bị:

  • Nếu bạn sửa và sau đó đóng bài thuyết trình khi bạn không kết nối Internet, bạn sẽ nhìn thấy “Đang đồng bộ hóa” bên dưới hình thu nhỏ bài thuyết trình trong hộp thoại Mở trên máy Mac. Trong lần tiếp theo bạn kết nối Internet, bài thuyết trình đã sửa sẽ được lưu vào iCloud.

  • Nếu bạn sửa bài thuyết trình trên nhiều máy tính hoặc thiết bị trước khi các sửa đổi được lưu, bạn sẽ thấy các xung đột. Đảm bảo ứng dụng có thời gian để lưu các thay đổi của bạn vào iCloud trước khi sửa cùng bài thuyết trình trên một thiết bị khác. Nếu bạn gặp sự xung đột, bạn có thể chọn giữ lại bất kỳ hoặc tất cả các bài thuyết trình mà bạn đã sửa.

  • Trước khi bạn có thể chia sẻ bài thuyết trình trên iCloud, bạn cần lưu hoặc di chuyển bài thuyết trình vào iCloud.

  • Nếu bạn xóa bản thuyết trình, bài thuyết trình đó sẽ bị xóa khỏi iCloud và Keynote trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Nếu bạn sử dụng các thư mục để tổ chức các bài thuyết trình, cùng một tổ chức thư mục được áp dụng trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Nếu bạn thêm mật khẩu vào bài thuyết trình trên một thiết bị, bạn cần có mật khẩu để mở bài thuyết trình trên tất cả thiết bị của mình.

Bên cạnh Keynote trên máy Mac, iPad và iPhone hoặc iPod touch, bạn có thể sử dụng Keynote cho iCloud beta trên web. Keynote cho iCloud beta là ứng dụng web mà bạn có thể sử dụng để tạo và sửa bài thuyết trình Keynote bằng trình duyệt web được hỗ trợ trên máy tính Mac hoặc Windows. Bạn có thể truy cập bài thuyết trình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên iCloud.com.

Bài thuyết trình bạn tạo bằng Keynote cho iCloud beta tự động có trong Keynote trên máy Mac hoặc thiết bị iOS được thiết lập để sử dụng iCloud—và ngược lại. Nếu bạn tạo bài thuyết trình bằng Keynote trên thiết bị iOS hoặc máy Mac, bài thuyết trình xuất hiện tự động trên web trong Keynote cho iCloud beta. Xem Trợ giúp Keynote cho iCloud beta để biết thêm thông tin.

Để sử dụng Keynote cho iCloud beta, bạn cần nâng cấp tài khoản iCloud để sử dụng iCloud Drive.