Sử dụng iTunes để chuyển tệp

Bạn có thể sử dụng iTunes trên máy tính để chuyển trực tiếp bài thuyết trình giữa iPad, iPhone hoặc iPod touch và máy tính của bạn. Việc này hữu ích trong việc chuyển các bài thuyết trình khi bạn không sử dụng iCloud.

Chuyển bài thuyết trình từ máy tính của bạn

 1. Kết nối thiết bị iOS của bạn với máy tính, rồi mở iTunes trên máy tính.

  Sau một lát, thiết bị iOS của bạn xuất hiện ở bên phải của cửa sổ iTunes.

 2. Trong iTunes, chọn thiết bị iOS của bạn, sau đó bấm Ứng dụng trên thanh công cụ.

 3. Cuộn đến cuối cửa sổ, sau đó chọn Keynote (trong Chia sẻ Tệp).

  Nếu bạn không thấy phần Chia sẻ Tệp, đảm bảo bạn đang không cuộn danh sách Ứng dụng.

 4. Bấm nút Thêm bên dưới danh sách Tài liệu Keynote.

 5. Tìm và chọn bài thuyết trình, sau đó bấm Thêm.

  Bài thuyết trình xuất hiện trong danh sách Tài liệu Keynote trong iTunes.

 6. Chọn bài thuyết trình trong iTunes, sau đó bấm Đồng bộ hóa.

 7. Mở Keynote trên thiết bị iOS của bạn.

 8. Trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Nút Thêm, rồi chạm Sao chép từ iTunes.

 9. Chạm vào bài thuyết trình.

  Khi quá trình chuyển hoàn tất, bài thuyết trình xuất hiện trong trình quản lý bài thuyết trình.

Bạn có thể mở bài thuyết trình đã được lưu bằng Microsoft Office và sửa chúng trong Keynote. Nếu bạn không thể mở bài thuyết trình PowerPoint được mã hóa, hãy thử thay đổi loại mã hóa hoặc tùy chọn mã hóa được sử dụng, rồi lưu lại trước khi mở trong Keynote.

Chuyển bài thuyết trình đến máy tính của bạn

 1. Mở Keynote trên thiết bị iOS của bạn, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bài thuyết trình đang mở: Chạm Nút menu Chia sẻ (trên iPad, chạm Nút menu Chia sẻ nếu bài thuyết trình được chia sẻ trên iCloud), sau đó chạm Gửi Bản sao.

  • Nếu bài thuyết trình đóng: Chạm Nút menu Chia sẻ trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Gửi Bản sao, sau đó chạm vào bài thuyết trình bạn muốn chuyển.

 2. Chạm vào định dạng bài thuyết trình mà bạn muốn xuất: Keynote, PDF hoặc PowerPoint.

 3. Chạm iTunes.

 4. Kết nối thiết bị iOS của bạn với máy tính (hoặc sử dụng Đồng bộ hóa iTunes qua Wi-Fi) và mở iTunes trên máy tính.

  Sau một lát, thiết bị iOS của bạn xuất hiện ở bên phải của thanh công cụ iTunes.

 5. Trong iTunes trên máy Mac, chọn thiết bị iOS, sau đó bấm Ứng dụng.

 6. Cuộn đến cuối cửa sổ, sau đó chọn Keynote (trong Chia sẻ Tệp).

  Nếu bạn không thấy phần Chia sẻ Tệp, đảm bảo bạn đang không cuộn danh sách Ứng dụng.

 7. Chọn bài thuyết trình, bấm vào Lưu vào, chọn vị trí, rồi bấm vào Lưu vào.