Lưu hoặc đổi tên bài thuyết trình
Keynote tự động lưu bài thuyết trình của bạn khi bạn làm việc do đó…

Định vị bài thuyết trình
Nếu bạn không chắc chắn đã lưu bài thuyết trình ở đâu, sau đây là…

Lưu bài thuyết trình bằng một định dạng khác
Để lưu bài thuyết trình Keynote bằng một định dạng khác–PDF, Microsoft PowerPoint, QuickTime, HTML,…

Lưu bài thuyết trình bằng định dạng gói hoặc tệp đơn
Theo mặc định, Keynote lưu bài thuyết trình của bạn dưới dạng tệp đơn. Nếu…

Khóa bài thuyết trình
Bạn có thể khóa bài thuyết trình để không thể sửa, di chuyển, xóa hoặc…

Thêm mật khẩu cho bài thuyết trình
Nếu bạn muốn giới hạn người có thể mở và xem bài thuyết trình Keynote…

Di chuyển bài thuyết trình
Bạn có thể di chuyển bài thuyết trình đến vị trí mới, bao gồm từ…

Xóa bài thuyết trình
Bạn có thể xóa bài thuyết trình để loại bỏ vĩnh viễn khỏi thiết bị…