Định vị bài thuyết trình

Nếu bạn không chắc chắn đã lưu bài thuyết trình ở đâu, sau đây là một số cách nhanh chóng để tìm ra bài thuyết trình.

Định vị bài thuyết trình trong iCloud hoặc trên máy Mac

  • Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

    • Nếu bạn đã mở tệp gần đây: Mở Keynote, chọn Tệp > Mở Gần đây (từ menu Tệp ở trên cùng của màn hình), sau đó chọn bài thuyết trình. Keynote sẽ hiển thị mười bài thuyết trình mà bạn mở sau cùng.

    • Nếu bạn biết tiêu đề bài thuyết trình: Mở Keynote, chọn Tệp > Mở, sau đó nhập tất cả hoặc một phần tiêu đề vào trường tìm kiếm. Để thu hẹp tìm kiếm, bấm vào menu bật lên ở đầu hộp thoại Mở và chọn nơi bạn muốn tìm kiếm hoặc bấm vào thư mục nhà của bạn hoặc thư mục bài thuyết trình trong thanh bên ở bên trái. Khi bạn định vị được bài thuyết trình, bấm hai lần vào bài thuyết trình để mở.

      Mẹo: Để xem tệp được lưu ở đâu trên máy Mac, chọn bài thuyết trình; đường dẫn tệp đến vị trí của tệp được hiển thị ở dưới cùng của kết quả tìm kiếm.

    • Nếu bạn không biết tiêu đề, hoặc muốn tìm kiếm tệp đính kèm email và nội dung bài thuyết trình: Bấm vào biểu tượng Spotlight trên thanh menu ở góc trên cùng bên phải của màn hình (trông giống chiếc kính lúp), sau đó nhập một hoặc nhiều từ có trong tiêu đề hoặc nội dung bài thuyết trình. Trong kết quả tìm kiếm, bấm vào mục để xem phần xem trước. Để mở bài thuyết trình, bấm hai lần vào bài thuyết trình. Để xem vị trí của bài thuyết trình trên máy tính, Command-bấm vào bài thuyết trình.