Lưu bài thuyết trình bằng một định dạng khác

Để lưu bài thuyết trình Keynote bằng một định dạng khác–PDF, Microsoft PowerPoint, QuickTime, HTML, Hình ảnh hoặc Keynote ’09–bạn xuất bài thuyết trình bằng định dạng đó. Quá trình xuất này tạo ra bản sao của bài thuyết trình bằng một định dạng mới và hữu ích khi bạn đang chia sẻ bài thuyết trình với người khác có thể sử dụng phần mềm khác với bạn.

Mọi thay đổi được thực hiện với phiên bản xuất đều không ảnh hưởng đến phiên bản gốc.

Xuất bài thuyết trình của bạn thành tệp có định dạng khác

 1. Trong thanh menu ở đầu màn hình, chọn Tệp > Xuất ra > [định dạng tệp].

 2. Chỉ định cài đặt xuất, khác nhau tùy vào loại tệp:

  • PDF: Chọn chất lượng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh càng cao, kích cỡ tệp của bản sao được xuất càng lớn. Mỗi trang chiếu sẽ xuất hiện trên một trang riêng trong tệp PDF. Nếu bạn chọn “In từng giai đoạn của bản dựng”, mỗi bản dựng sẽ được in ở trang của riêng bản dựng đó, theo cùng thứ tự như bài thuyết trình.

  • PowerPoint: Chọn hộp kiểm “Yêu cầu mật khẩu để mở” để thêm mật khẩu vào tệp.

  • QuickTime: Nếu bạn đã ghi âm phần thuyết minh, bạn có thể bấm vào menu bật lên Phát lại, sau đó chọn Bản ghi Trình chiếu. Nếu không, bài thuyết trình của bạn đang tự phát và chuyển đến trang chiếu hoặc bản dựng tiếp theo, theo khoảng thời gian mà bạn nhập. Nếu bạn có hình động được đặt để chuyển theo sau bản dựng hoặc hiệu ứng chuyển tiếp trước, thì mục này không bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian bạn nhập.

  • HTML: Mở tệp index.html và bài thuyết trình của bạn sẽ được mở trong trình duyệt web. Hình động và bản dựng cũng được xuất với bài thuyết trình của bạn.

  • Hình ảnh: Chọn trang chiếu mà bạn muốn xuất dưới dạng hình ảnh và chọn định dạng hình ảnh cho trang chiếu của bạn. Chất lượng hình ảnh càng cao thì kích cỡ tệp càng lớn.

  • Keynote ’09: Chọn hộp kiểm “Yêu cầu mật khẩu để mở” để thêm mật khẩu vào tệp.

 3. Bấm Tiếp theo, rồi nhập tên cho bài thuyết trình.

  Phần mở rộng tệp được thêm tự động vào tên bài thuyết trình.

 4. Nhập một hoặc nhiều thẻ (tùy chọn).

 5. Bấm vào menu Vị trí bật lên, chọn nơi lưu bài thuyết trình, rồi bấm Xuất.

  Để xem thêm các vị trí khác, bấm vào mũi tên bên cạnh Lưu thành.