Lưu hoặc đổi tên bài thuyết trình

Keynote tự động lưu bài thuyết trình của bạn khi bạn làm việc do đó bạn không phải lưu nữa. Bạn có thể đổi tên bài thuyết trình, tạo các phiên bản khác của tài liệu và lưu tài liệu vào một vị trí khác.

Nếu bạn muốn lưu bài thuyết trình bằng định dạng khác với Keynote, bạn có thể xuất bài thuyết trình ra một định dạng khác.

Lưu bài thuyết trình

Keynote cung cấp cho bài thuyết trình mới một tên giữ chỗ chẳng hạn như Không có tiêu đề 1 và lưu vào vị trí mặc định. Bạn có thể chỉ định tiêu đề cho bài thuyết trình và lưu vào một vị trí khác.

 1. Nhấn phím Option trong khi bạn chọn Tệp > Lưu thành (từ menu Tệp ở trên cùng của màn hình).

  Nếu bạn không nhìn thấy Lưu thành, đảm bảo bạn đang giữ phím Option khi bạn chọn mục menu.

 2. Nhập tên vào trường Lưu thành.

 3. Nhập một hoặc nhiều thẻ (tùy chọn).

 4. Bấm vào menu bật lên Địa điểm, sau đó chọn nơi bạn muốn lưu bài thuyết trình.

  Bạn có thể lưu tài liệu vào một thư mục trên máy Mac hoặc trên máy chủ hoặc lưu vào iCloud.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy vị trí bạn đang tìm kiếm trong menu bật lên, chọn Khác để xem thêm các tùy chọn.

 5. Bấm Lưu.

Khi bạn lưu bài thuyết trình vào iCloud, bài thuyết trình được lưu trên máy chủ, chứ không phải trên máy Mac của bạn. Bài thuyết trình tự động xuất hiện trên iPad, iPhone hoặc iPod touch của bạn (nếu bạn đã thiết lập iCloud) và được cập nhật bất kỳ lúc nào bạn thực hiện các thay đổi trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào được đăng nhập vào tài khoản iCloud của bạn. Thư mục iCloud Drive xuất hiện trong hộp thoại Lưu hoặc Mở trên máy Mac là cách thuận tiện để biết được nội dung nào được lưu trong iCloud, nhưng bạn phải được kết nối với Internet và đăng nhập vào tài khoản iCloud để truy cập các tệp này.

Đổi tên bài thuyết trình

 • Bấm vào tên của bài thuyết trình ở trên đầu cửa sổ Keynote, sau đó nhập tên mới.

Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài hộp thoại để ẩn hộp thoại đó. Bạn cũng có thể mở bài thuyết trình, chọn Tệp > Đổi tên (từ menu Tệp ở đầu màn hình), sau đó nhập tên mới.

Nhân bản bài thuyết trình

 1. Chọn Tệp > Nhân bản.

  Bài thuyết trình mới mở ra có tên được chọn ở trên cùng của bài thuyết trình đó.

 2. Nhập tên mới.

Khôi phục bài thuyết trình về phiên bản cũ hơn

 1. Chọn Tệp > Khôi phục thành (từ menu Tệp ở trên cùng của màn hình), sau đó chọn một tùy chọn: Mở Lần cuối hoặc Duyệt Tất cả Các phiên bản.

  • Mở Lần cuối: Tất cả các thay đổi bạn thực hiện đối với bài thuyết trình kể từ khi bạn mở lần cuối đều bị xóa.

  • Duyệt Tất cả Các phiên bản: Dòng thời gian cho bài thuyết trình mở ra, hiển thị các dấu kiểm ở bên phải biểu thị mỗi lần bài thuyết trình được mở, lưu, nhân bản, khóa, đổi tên hoặc khôi phục.

 2. Nếu bạn chọn Duyệt Tất cả Các phiên bản, bấm vào các dấu kiểm dọc theo dòng thời gian để duyệt các phiên bản để hiển thị các phiên bản.

 3. Khi bạn tìm thấy phiên bản mong muốn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục bài thuyết trình về phiên bản này, bấm Khôi phục.

  • Để nhân bản phiên bản này trong bài thuyết trình mới, nhấn phím Option và bấm “Khôi phục Bản sao”.

  • Để giữ nguyên trạng bài thuyết trình mà không thay đổi, bấm Xong.