Xóa bài thuyết trình

Bạn có thể xóa bài thuyết trình để loại bỏ vĩnh viễn khỏi thiết bị iOS, khỏi máy Mac và khỏi iCloud.

Xóa bài thuyết trình khỏi thiết bị iOS

Quan trọng: Nếu bạn đã bật iCloud cho Keynote (trong Cài đặt trên thiết bị iOS), việc xóa bài thuyết trình khỏi thiết bị sẽ xóa khỏi iCloud và tất cả các thiết bị khác và máy tính Mac sử dụng tài khoản iCloud của bạn.

 1. Trong trình quản lý bài thuyết trình, chạm Sửa.

 2. Khi các bài thuyết trình bắt đầu rung lắc, chạm vào các bài thuyết trình bạn muốn xóa.

  Để bỏ chọn bài thuyết trình đã chọn, hãy chạm lại lần nữa.

 3. Chạm Nút Thùng rác, sau đó chạm Xóa Bài thuyết trình.

  Để hủy, chạm vào bất cứ đâu trên nền trình quản lý bài thuyết trình hoặc chạm Xong.

Xóa bài thuyết trình khỏi máy Mac hoặc iCloud

 1. Định vị bài thuyết trình bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Chọn Tệp > Mở (từ menu Tệp ở đầu màn hình).

  • Bấm vào biểu tượng Spotlight (biểu tượng kính lúp ở góc trên cùng bên phải của màn hình), bắt đầu nhập tên của bài thuyết trình, sau đó Command-bấm vào bài thuyết trình trong kết quả tìm kiếm. Thư mục lưu bài thuyết trình mở ra để bạn có thể chọn tệp.

 2. Kéo bài thuyết trình từ vị trí vào Thùng rác.

  Bài thuyết trình không bị xóa khỏi máy tính cho tới khi bạn dọn sạch Thùng rác.

Nếu bạn không muốn giữ lại bài thuyết trình chưa lưu, hãy đóng bài thuyết trình, sau đó bấm Xóa trong hộp thoại lưu xuất hiện.

Nếu bạn mở bài thuyết trình hiện có, sửa bài thuyết trình, sau đó quyết định rằng bạn không muốn giữ bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chọn Tệp > Khôi phục thành > Mở Lần cuối để khôi phục bài thuyết trình về trạng thái khi bạn mở.