Thêm hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move
Hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move tạo ra hiệu ứng các đối tượng di chuyển…

Thêm hiệu ứng chuyển tiếp
giữa các trang chiếu Hiệu ứng chuyển tiếp là hiệu ứng trực quan phát khi…

Tạo hiệu ứng cho đối tượng
Để bài thuyết trình của bạn sinh động hơn, bạn có thể tạo hiệu ứng…