Tạo hiệu ứng cho đối tượng

Để bài thuyết trình của bạn sinh động hơn, bạn có thể tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu. Ví dụ: bạn có thể làm cho văn bản xuất hiện trên trang chiếu theo từng dấu đầu dòng tại một thời điểm hoặc tạo ra hình ảnh của quả bóng nảy vào trang chiếu.

Hình động đối tượng được gọi là hiệu ứng bản dựng. Các hiệu ứng bản dựng khác nhau có sẵn tùy theo việc đối tượng là hộp văn bản, biểu đồ, bảng, hình hoặc phương tiện (ảnh, âm thanh hoặc video).

Di chuyển đối tượng vào trang chiếu là xuất hiện. Di chuyển đối tượng ra khỏi trang chiếu là biến mất. Hành động di chuyển đối tượng xung quanh trên trang chiếu được gọi là bản dựng hành động.

Tạo hiệu ứng cho đối tượng vào hoặc ra khỏi trang chiếu

Bạn có thể làm cho đối tượng di chuyển vào trang chiếu, ra khỏi trang chiếu hoặc cả hai.

 1. Chọn đối tượng hoặc hộp văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Tạo hiệu ứng cho đối tượng vào trang chiếu: Bấm tab Xuất hiện ở đầu thanh bên ở bên phải, bấm Thêm Hiệu ứng, sau đó chọn một hiệu ứng hình động.

   Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Xuất hiện, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

  • Tạo hiệu ứng cho đối tượng ra khỏi trang chiếu: Bấm tab Biến mất ở đầu thanh bên ở bên phải, bấm Thêm Hiệu ứng, sau đó chọn một hiệu ứng hình động.

   Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biến mất, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 3. Sử dụng bộ điều khiển để thay đổi thời lượng của hiệu ứng hình động và các mục khác.

Bạn cũng có thể tạo nhiều bản dựng dưới dạng một đối tượng bằng cách nhóm chúng, rồi thêm hình động vào nhóm đó.

Tạo hiệu ứng cho đối tượng quanh trang chiếu

Bạn có thể sử dụng bản dựng hành động để di chuyển đối tượng theo đường dẫn hay thay đổi hình thức của đối tượng mà không di chuyển đối tượng vào hoặc ra khỏi trang chiếu. Ví dụ: bạn có thể thay đổi kích cỡ của đối tượng, làm cho đối tượng trong suốt và nhiều hơn nữa.

Có hai loại bản dựng hành động: Bản dựng hành động cơ bản làm thay đổi hình thức của đối tượng bằng cách điều chỉnh vị trí hoặc kích cỡ của đối tượng đó trên trang chiếu. Bản dựng hành động Nhấn mạnh bắt đầu và kết thúc ở cùng một vị trí, chúng được sử dụng để thu hút sự chú ý vào một đối tượng trên trang chiếu.

Bạn có thể kết hợp các bản dựng hành động Cơ bản để tạo thành hiệu ứng hình động thú vị. Ví dụ: bạn có thể áp dụng bản dựng Di chuyển cùng lúc với bản dựng Xoay để đối tượng trông như đang xoay khi di chuyển qua trang chiếu của bạn.

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng.

 2. Bấm vào tab Hành động ở trên cùng thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Hành động, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Thêm Hiệu ứng, sau đó chọn một hiệu ứng hình động.

 4. Sử dụng bộ điều khiển để tùy chỉnh hiệu ứng hình động.

 5. Để áp dụng một bản dựng hành động Cơ bản khác cho đối tượng, bấm vào hình thoi màu đỏ bên dưới đối tượng rồi chọn một bản dựng khác.

 6. Để kết hợp hai bản dựng hành động Cơ bản, áp dụng cả hai bản dựng hành động Cơ bản cho một đối tượng trong tab Hành động ở đầu thanh bên, chọn Thứ tự Dựng, sau đó chọn Với Bản dựng để chọn bản dựng trước đó trong cửa sổ Thứ tự Dựng.

Khi đối tượng thay đổi vị trí do bản dựng hành động, “ảnh bóng mờ” của đối tượng sẽ xuất hiện trên trang chiếu. Các ảnh bóng mờ này thể hiện vị trí của đối tượng được tạo ra do bản dựng hành động.

Dựng đối tượng bằng các phần của chúng

Bạn có thể dựng toàn bộ bảng, biểu đồ, danh sách hoặc khối văn bản cùng lúc hoặc theo từng phần. Ví dụ: bạn có thể làm cho biểu đồ tròn xuất hiện theo từng góc hoặc danh sách có dấu đầu dòng xuất hiện theo từng mục trên trang chiếu.

 1. Chọn bảng, biểu đồ hoặc khối văn bản có hiệu ứng hình động.

 2. Bấm vào tab Xuất hiện ở trên cùng thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Xuất hiện, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên Thực hiện, sau đó chọn cách bạn muốn dựng đối tượng.

  Các tùy chọn thực hiện phụ thuộc vào loại đối tượng bạn chọn. Ví dụ: biểu đồ tròn có thể xuất hiện theo từng góc và biểu đồ thanh có thể hiện lên theo từng nhóm.

  Một số hiệu ứng, như Chuyển vào, có thêm các tùy chọn phân phối văn bản khác. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn phân phối văn bản để tạo hiệu ứng hình động cho từ hoặc ký tự. Ví dụ: bạn có thể làm cho một vài đoạn xuất hiện, nhưng các từ trong những đoạn đó có thể được tạo hiệu ứng để chuyển vào ngẫu nhiên trong mỗi lần phân phối đoạn.

Thay đổi thời gian và thứ tự dựng

Bạn có thể thay đổi thứ tự mà các đối tượng được tạo hiệu ứng trên trang chiếu. Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian của các bản dựng, đặt để một số hiệu ứng tự động được thực hiện sau các hiệu ứng khác hay đặt để chúng chạy cùng lúc. Bạn còn có thể chỉ định thời điểm bắt đầu của bản dựng.

Cửa sổ thứ tự dựng
 1. Chọn trang chiếu có các hiệu ứng bản dựng bạn muốn sắp xếp lại.

 2. Bấm vào tab Xuất hiện, Biến mất hoặc Hành động ở trên cùng thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có những tab này, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Thứ tự Dựng ở dưới cùng của tab.

  Tất cả các hiệu ứng bản dựng trên trang chiếu đó sẽ được liệt kê. Để dễ dàng xác định thứ tự dựng cho một đối tượng cụ thể, hãy chọn đối tượng đó trên trang chiếu.

 4. Để thay đổi thứ tự dựng cho hiệu ứng bản dựng, kéo hiệu ứng bản dựng đó đến vị trí mới trong cửa sổ Thứ tự Dựng. Command-bấm để chọn nhiều bản dựng.

  Nếu bạn kéo một hiệu ứng bản dựng lên trên một bản dựng khác (chúng được kết hợp trong cửa sổ), hiệu ứng bản dựng thứ hai sẽ phát tự động sau hiệu ứng mà nó được ghép đôi.

 5. Để sửa đổi thời gian cho hiệu ứng bản dựng, chọn hiệu ứng bản dựng, bấm vào menu bật lên Bắt đầu, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Khi Bấm: Bản dựng được phát khi bạn bấm.

  • Với bản dựng [số]: Bản dựng được phát cùng lúc với bản dựng trước đó.

  • Sau bản dựng [số]: Bản dựng được phát sau khi bản dựng trước đó kết thúc. Điều chỉnh độ trễ bằng các mũi tên bên cạnh trường Độ trễ.

Xóa hiệu ứng hình động

Để xóa hiệu ứng bản dựng, hãy chuyển hiệu ứng bản dựng thành Không có.

 1. Chọn đối tượng bạn muốn sửa đổi.

 2. Bấm vào tab Xuất hiện, Biến mất hoặc Hành động ở trên cùng thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có những tab này, bấm vào Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Cài đặt, rồi chọn Không có.