Thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Hiệu ứng chuyển tiếp là hiệu ứng trực quan phát khi bạn chuyển từ một trang chiếu đến trang chiếu tiếp theo. Ví dụ: hiệu ứng Đẩy làm cho trang chiếu trông như đẩy trang chiếu trước ra khỏi màn hình.

Tam giác màu lam trên trang chiếu biểu thị rằng trang chiếu được áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp.

Thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu

  1. Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu.

  2. Bấm nút Thêm Hiệu ứng ở gần đầu thanh bên ở bên phải.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có nút Thêm Hiệu ứng, bấm Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

  3. Chọn hiệu ứng chuyển tiếp.

    Bản xem trước của hiệu ứng chuyển tiếp phát trên trang chiếu.

  4. Chỉ định các tùy chọn của hiệu ứng chuyển tiếp, như thời lượng và hướng, bằng bộ điều khiển trong thanh bên.

    Nếu bạn chọn để hiệu ứng chuyển tiếp tự động bắt đầu, thì mục đó sẽ bắt đầu phát ngay sau khi bạn chuyển trang chiếu.

Để xóa hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu, bấm vào Thay đổi trong thanh bên, sau đó chọn Không có.

Mẹo: Nếu bạn muốn áp dụng cùng một hiệu ứng chuyển tiếp cho nhiều trang chiếu, hãy áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp đó cho một trang chiếu, rồi nhân bản trang chiếu này nhiều lần. Khi bạn thêm nội dung vào các trang chiếu được nhân bản, thì hiệu ứng chuyển tiếp đã được thiết lập sẵn.