Định cỡ lại, di chuyển và khóa bảng

Khi bạn bấm vào bảng, các điều khiển xuất hiện xung quanh bảng đó để bạn có thể chọn, di chuyển và định cỡ lại bảng.

Chọn bảng

 • Bấm vào bảng, rồi bấm vào Bộ điều khiển bảng ở góc trên cùng bên trái của bảng.

Ba bộ điều khiển chọn (hình vuông nhỏ màu trắng), xuất hiện trên cạnh của bảng khi bảng được chọn.

Định cỡ lại bảng

Định cỡ lại bảng không làm cho bảng lớn hơn hay nhỏ hơn; thao tác đó không thay đổi số lượng hàng và cột chứa trong bảng.

 1. Chọn bảng.

 2. Kéo bất kỳ bộ điều khiển chọn nào (hình vuông màu trắng) trên cạnh của bảng để làm cho bảng lớn hơn hoặc nhỏ hơn:

  • Định cỡ lại các hàng và cột cùng lúc: Kéo hình vuông màu trắng trong góc.

  • Định cỡ lại bảng theo tỷ lệ: Giữ Shift khi kéo hình vuông màu trắng trong góc.

Di chuyển bảng

 1. Bấm vào bảng.

 2. Kéo Bộ điều khiển bảng ở góc trên cùng bên trái để di chuyển bảng tới vị trí bạn muốn.

Khóa hoặc mở khóa bảng

Bạn có thể khóa một bảng để không thể sửa, di chuyển hoặc xóa bảng đó.

 • Chọn bảng, sau đó bấm Khóa trong tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Để mở khóa bảng, bấm vào bảng đó, sau đó bấm Mở khóa trong thanh bên.