Định dạng bảng cho văn bản hai chiều

Keynote hỗ trợ văn bản hai chiều, để bạn có thể nhập và sửa văn bản được viết từ trái sang phải (chẳng hạn như bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung) và từ phải sang trái (chẳng hạn như bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Do Thái) trong cùng bài thuyết trình. Bạn cũng có thể sử dụng văn bản hai chiều trong ô bảng và bạn có thể đảo ngược chiều của bảng để sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Để biết thông tin về sử dụng các ngôn ngữ khác nhau trên máy tính của bạn, và biết thêm thông tin về sử dụng văn bản hai chiều, hãy xem Sử dụng văn bản hai chiều.

Chiều của văn bản trong ô bảng được dựa trên chiều của ô ở trên cùng bên trái trong bảng từ trái sang phải hoặc ô trên cùng bên phải trong bảng từ phải sang trái. Nếu ô trống, chiều của ô dựa trên bàn phím hiện tại (được đặt trong menu Đầu vào).

Thay đổi chiều văn bản trong bảng

 1. Chọn các ô.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

 4. Bấm Nút Hướng đoạn.

  Nút Hai chiều

Đảo ngược hướng bảng

Bạn có thể thay đổi hướng của văn bản trong các ô riêng lẻ, hoặc bạn có thể đảo ngược định dạng bảng sao cho hàng đầu bảng, thứ tự cột và hướng văn bản có chiều ngược lại.

 • Chọn bảng, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Định dạng > Bảng > Đảo ngược Hướng Bảng (từ menu Định dạng ở đầu màn hình của bạn).

  • Bấm tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó bấm nút Hướng Bảng ở cuối thanh bên.

   Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Khi bạn đảo ngược thứ tự bảng, căn chỉnh ô bị ảnh hưởng như sau:

 • Các ô văn bản được thiết lập để tự động căn chỉnh (cài đặt mặc định) thay đổi căn chỉnh văn bản của chúng.

 • Các ô số được thiết lập để tự động căn chỉnh (cài đặt mặc định) không thay đổi căn chỉnh số của chúng. (Số luôn căn chỉnh tự động thành căn phải.)

 • Nếu một ô có phần căn chỉnh được thiết lập cụ thể thành căn phải, trái hoặc giữa, căn chỉnh đó được giữ lại.

 • Nếu căn chỉnh của ô là căn đều, khoảng trống cho một phần của dòng thay đổi từ ở bên phải sang ở bên trái.