Lưu bảng dưới dạng kiểu mới

Nếu bạn tùy chỉnh hình thức của bảng và muốn áp dụng cùng định dạng cho các bảng khác, bạn có thể tạo kiểu bảng mới. Kiểu mới được lưu cùng với các kiểu đi cùng với chủ đề.

Keynote tạo kiểu bảng mới dựa trên kiểu thường xuyên nhất cho một số thuộc tính, ví dụ như nền ô và kiểu đường viền. Ví dụ: nếu bảng của bạn sử dụng nhiều phông chữ khác nhau, kiểu bảng mới sử dụng phông chữ xuất hiện thường xuyên nhất trong bảng.

Lưu bảng dưới dạng kiểu mới

 1. Chọn bảng có định dạng mà bạn muốn lưu.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào mũi tên ở bên phải của kiểu bảng để điều hướng đến nhóm kiểu cuối cùng.

 4. Bấm Nút Kiểu Mới để thêm kiểu của bạn.

Kiểu bảng mới được thêm vào nhóm kiểu bảng cuối cùng. Bạn có thể tổ chức những kiểu này tùy thích và thay thế chúng.

Sắp xếp các kiểu trong danh sách Kiểu Bảng

Bạn có thể sắp xếp lại các kiểu để di chuyển các kiểu bạn sử dụng thường xuyên nhất ra phía trước.

 1. Bấm và giữ kiểu mà bạn muốn di chuyển cho tới khi kiểu nhấp nháy.

 2. Kéo kiểu đó đến vị trí mới.

  Để di chuyển kiểu từ một khung đến một khung khác, kéo kiểu qua mũi tên điều hướng để mở khung tiếp theo, sau đó kéo đến nơi bạn muốn.

Xóa kiểu khỏi danh sách Kiểu Bảng

 • Giữ Control khi bấm vào kiểu, sau đó chọn Xóa Kiểu.

Thay thế kiểu bảng

Để nhanh chóng thay đổi hình thức của bảng sử dụng cùng kiểu, bạn có thể xác định lại kiểu.

 1. Chọn một trong các bảng sử dụng kiểu bạn muốn cập nhật, sau đó sửa đổi hình thức của bảng theo cách bạn muốn.

 2. Chọn bảng bạn vừa sửa đổi (nếu bạn đã bỏ chọn).

 3. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 4. Ở đầu thanh bên, control-bấm vào kiểu, sau đó chọn Xác định lại Kiểu từ Phần được chọn.

 5. Chọn một trong các thao tác sau:

  • Cập nhật tất cả đối tượng sử dụng kiểu hiện tại: Việc này thay đổi hình thức của tất cả các bảng đang sử dụng kiểu này.

  • Không cập nhật các đối tượng và ngắt kết nối chúng khỏi kiểu này: Việc này chỉ thay đổi bảng được chọn. Kiểu cho các bảng không được cập nhật bị xóa khỏi tab Kiểu vì kiểu đã được thay thế.

 6. Bấm OK.

  Kiểu được cập nhật trong thanh bên và tất cả bảng sử dụng kiểu đó đều được cập nhật.