Tạo định dạng ô tùy chỉnh

Bạn có thể tạo định dạng ô của riêng mình để hiển thị số, văn bản và giá trị ngày và giờ. Các định dạng tùy chỉnh của bạn được liệt kê trong menu bật lên Định dạng Dữ liệu để bạn có thể sử dụng lại.

Tạo định dạng số tùy chỉnh

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô bạn muốn áp dụng định dạng.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu Định dạng Dữ liệu bật lên, sau đó chọn Tạo Định dạng Tùy chỉnh.

 4. Nhập tên cho định dạng, sau đó bấm vào menu Kiểu bật lên và chọn Số.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây để chỉ định định dạng:

  • Nhập văn bản vào trường. Văn bản bạn nhập xuất hiện trong ô.

  • Kéo các mã thông báo vào trường định dạng tùy chỉnh. Mã thông báo biểu thị loại thông tin bạn sẽ nhập vào ô. Ví dụ: nếu bạn đang nhập mã zip Hoa Kỳ vào định dạng tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng mã thông báo số nguyên với năm chữ số.

   Bạn cũng có thể kéo các mã thông báo trong trường để sắp xếp lại.

  • Tùy chỉnh thành phần mã thông báo. Bấm vào mũi tên trên mã thông báo để hiển thị các tùy chọn định dạng, chẳng hạn như loại biểu tượng tiền tệ hoặc số lượng chữ số sẽ hiển thị.

   Bấm vào tam giác hiển thị trên mã thông báo để chọn các tùy chọn định dạng.
  • Thêm tối đa ba quy tắc để định dạng ô khác nhau dựa trên các điều kiện cụ thể mà bạn xác định.

   Trong ví dụ bên dưới, tất cả các số dương bạn nhập được hiển thị dưới dạng số điện thoại với mã vùng (952). Khi bạn nhập “5555103” trong ô, số được hiển thị thành “(952) 555-5103”. Khi bạn nhập “0” trong ô, ô hiển thị “Không có số nào trên tệp”.

   Định dạng ô số tùy chỉnh có các quy tắc

Tạo định dạng ngày và giờ

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong menu Định dạng Dữ liệu bật lên, chọn Tạo Định dạng Tùy chỉnh.

 4. Nhập tên cho định dạng, bấm vào menu Kiểu bật lên, sau đó chọn Ngày & Giờ.

 5. Xác định định dạng tùy chỉnh của bạn bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Nhập văn bản vào trường. Văn bản bạn nhập xuất hiện trong ô.

  • Kéo các mã thông báo vào trường định dạng tùy chỉnh. Mã thông báo biểu thị loại thông tin bạn sẽ nhập vào ô.

   Bạn cũng có thể kéo các mã thông báo trong trường để sắp xếp lại.

  • Tùy chỉnh thành phần mã thông báo. Bấm vào mũi tên trên mã thông báo để hiển thị các tùy chọn định dạng cho dữ liệu.

   Ví dụ bên dưới sử dụng ngày của mã thông báo năm (“5”) và văn bản tùy chỉnh sao cho khi bạn nhập “2/25/2014” trong ô, ô hiển thị “56 ngày của năm”.

   Định dạng ô ngày và giờ tùy chỉnh

Định dạng ngày và giờ được áp dụng cho ô nếu bạn nhập giá trị chứa dấu gạch nối (-) hoặc gạch chéo (/), như “1/4/2014”.

Tạo định dạng văn bản

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu Định dạng Dữ liệu bật lên, sau đó chọn Tạo Định dạng Tùy chỉnh.

 4. Nhập tên cho định dạng của bạn, bấm vào menu Kiểu bật lên, sau đó chọn Văn bản.

 5. Trong trường văn bản, nhập văn bản bạn muốn xuất hiện tự động trong từng ô sử dụng định dạng này. Mã thông báo “văn bản” màu lam biểu thị văn bản bạn nhập trong ô bảng.

Trong ví dụ bên dưới, văn bản “Thông báo cho khách hàng:” xuất hiện trước bất kỳ nội dung nào bạn nhập trong ô. Nếu bạn nhập “Cần cập nhật địa chỉ” trong ô bảng, ô hiển thị “Thông báo cho khách hàng: Cần cập nhật địa chỉ”.

Định dạng ô văn bản tùy chỉnh