Thay đổi hình thức của bảng

Bạn có thể thay đổi hình thức của bảng bằng cách áp dụng một kiểu bảng khác cho bảng, và bằng cách thay đổi viền ngoài bảng, hiển thị hoặc ẩn đường lưới và sử dụng các màu hàng xen kẽ nhau.

Áp dụng kiểu khác cho bảng

Cách dễ nhất để thay đổi hình thức của bảng là áp dụng một kiểu bảng khác. Bạn có thể áp dụng kiểu khác cho bảng bất cứ lúc nào.

 1. Bấm vào bảng.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn một kiểu khác từ các tùy chọn ở đầu tab.

  Bấm vào các mũi tên ở bên trái và phải để xem thêm kiểu.

Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi cho hình thức của bảng trước khi áp dụng một kiểu bảng khác, kiểu bảng mới sẽ giữ lại những thay đổi đó. Để hủy bỏ những thay đổi đó khi bạn áp dụng một kiểu mới, Control-bấm vào kiểu bảng, sau đó chọn “Xóa Mục thay thế và Áp dụng Kiểu”.

Khôi phục các thay đổi cho kiểu bảng

Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi cho hình thức của bảng—ví dụ: thay đổi đường viền của ô bảng—bạn có thể khôi phục các thay đổi về kiểu bảng gốc.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong bảng.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Giữ Control khi bấm vào kiểu bảng bạn muốn áp dụng lại, sau đó chọn “Xóa Mục thay thế và Áp dụng Kiểu”.

Thay đổi viền ngoài và đường lưới của bảng

 1. Bấm vào bảng.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi viền ngoài: Thay đổi loại, độ đậm và màu của đường, sử dụng các điều khiển Viền ngoài Bảng.

  • Thay đổi đường lưới: Bấm nút Đường Lưới để thêm hoặc xóa đường lưới khỏi phần thân bảng, các hàng và cột đầu trang và các hàng chân trang.

Thay đổi đường viền và nền của ô bảng

Bạn có thể thay đổi đường viền và nền của lựa chọn ô bảng bất kỳ.

 1. Chọn các ô bạn muốn thay đổi.

  Để thay đổi tất cả các ô trong bảng, chọn bảng.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi đường viền ô: Trong phần Viền, bấm vào một trong các nút bên dưới Viền để chọn đường viền ô mà bạn muốn định dạng, sau đó bấm vào menu bật lên Kiểu Viền và chọn một kiểu đường viền.

   Để tạo đường viền ô tùy chỉnh, bấm vào tùy chọn bố cục đường viền trong phần Viền, sau đó sử dụng các điều khiển để chỉ định kiểu, màu và độ đậm tùy chỉnh.

  • Thay đổi nền: Trong phần Nền, bấm vào ô màu, sau đó chọn một tùy chọn màu. Để tùy chỉnh nền, hãy bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nền, sau đó sử dụng các điều khiển để thực hiện thêm thay đổi.

   Các điều khiển để chọn màu nền

Bạn cũng có thể tạo các quy tắc để tự động thay đổi hình thức của ô khi giá trị trong ô đáp ứng các điều kiện nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm tô sáng có điều kiện vào ô.

Xen kẽ màu của hàng

 1. Bấm vào bảng.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn hộp kiểm Thay thế Màu Hàng, sau đó bấm vào ô màu để chọn một màu.

Màu của hàng không thay thế cho cột đầu trang. Cột đầu trang có hình thức riêng dựa trên kiểu bảng mà bạn chọn.