Thay đổi hình thức văn bản của bảng

Bạn có thể thay đổi hình thức văn bản cho toàn bộ bảng hoặc chỉ cho các ô bảng cụ thể.

Thay đổi hình thức của tất cả văn bản bảng

Bạn có thể đặt phông chữ cho toàn bộ bảng.

 1. Chọn bảng.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu đồ bật lên ở đầu thanh bên, sau đó chọn một kiểu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng kiểu văn bản, hãy xem Sử dụng kiểu đoạn.

Thay đổi hình thức của văn bản trong các ô được chọn

Bạn có thể thay đổi phông chữ, màu, kích cỡ và các thuộc tính khác của văn bản trong ô bảng.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn tất cả văn bản trong bảng: Chọn bảng.

  • Thay đổi hình thức của văn bản trong ô cụ thể: Chọn ô có văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Trong tab Văn bản của thanh bên Định dạng, bấm vào menu bật lên ở đầu thanh bên, sau đó chọn một kiểu đoạn hoặc sử dụng các điều khiển trong phần Phông chữ.

  Các điều khiển để chọn kiểu phông chữ

  Để biết thêm thông tin về các kiểu văn bản, hãy truy cập Sử dụng kiểu đoạn.

Ghi chú: Để áp dụng kiểu ký tự, chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Các điều khiển kiểu ký tự không được bật nếu chỉ ô được chọn.

Ngắt dòng hoặc hủy ngắt dòng văn bản trong bảng

Nếu ô không đủ rộng để hiển thị văn bản trên một dòng, bạn có thể ngắt dòng văn bản để xuất hiện trên nhiều dòng trong ô.

 • Ngắt dòng văn bản trong ô: Giữ Control khi bấm vào ô, sau đó chọn Ngắt dòng Văn bản. Một dấu kiểm xuất hiện bên cạnh “Ngắt dòng Văn bản” khi được chọn.

 • Ngắt dòng văn bản cho hàng hoặc cột: Chọn hàng hoặc cột. Trong thanh bên phía bên phải, bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên, sau đó chọn hộp kiểm “Ngắt dòng văn bản trong ô”.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 • Ngắt dòng tất cả văn bản trong bảng: Chọn bảng. Trong thanh bên phía bên phải, bấm vào tab Văn bản, sau đó chọn hộp kiểm “Ngắt dòng văn bản trong ô”.