Thêm hoặc xóa bảng

Khi bạn thêm bảng, bạn có thể chọn từ một số kiểu bảng được thiết kế để phù hợp với chủ đề. Sau khi bạn thêm bảng, bạn có thể tùy chỉnh hình thức của bảng.

Thêm bảng mới

 1. Bấm Nút Bảng trên thanh công cụ, rồi chọn một bố cục bảng.

  Bấm vào mũi tên trái và phải để xem thêm tùy chọn kiểu.

 2. Để nhập vào một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi nhập nội dung của bạn.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Di chuyển bảng: Bấm vào bảng, sau đó kéo Bộ điều khiển bảng vào góc trên cùng bên trái để di chuyển bảng vào nơi bạn muốn trên trang chiếu.

  • Nhập vào một ô: Bấm vào ô, sau đó nhập nội dung của bạn.

  • Thay đổi hình thức của bảng hoặc các ô bảng: Sử dụng các điều khiển khác trong thanh bên ở bên phải.

Để thay đổi hình thức của bảng hoặc các ô bảng, sử dụng các điều khiển trong thanh bên ở bên phải. Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Xóa bảng

 • Bấm vào bảng, bấm vào Bộ điều khiển bảng ở góc trên cùng bên trái bảng để chọn toàn bộ bảng, rồi nhấn Delete.

Hiển thị, ẩn hoặc thay đổi tên bảng

Các bảng có tên giữ chỗ, chẳng hạn như “Bảng 1” mà bạn có thể hiển thị, sửa hoặc ẩn. Mỗi bảng phải có một tên duy nhất trong bài thuyết trình.

 • Hiển thị hoặc ẩn tên bảng: Control-bấm vào thanh ở bên trái của hàng 1, sau đó chọn Hiển thị Tên Bảng hoặc Ẩn Tên Bảng.

  Bạn cũng có thể chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tên Bảng trong tab Bảng của thanh bên. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

 • Thay đổi tên: Chạm ba lần vào tên trên trang chiếu, sau đó nhập tên mới.

 • Bao gồm tên bảng trong đường viền: Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó chọn hộp kiểm “Vẽ đường viền tên bảng”.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.