Thêm tô sáng có điều kiện vào ô

Bạn có thể để Keynote thay đổi hình thức của ô khi giá trị trong ô đáp ứng các điều kiện nhất định. Ví dụ: bạn có thể khiến các ô chuyển sang màu đỏ nếu các ô đó chứa số âm. Để thay đổi hình thức của ô dựa trên giá trị ô, hãy tạo quy tắc tô sáng có điều kiện.

Thêm quy tắc tô sáng có điều kiện

 1. Chọn một hoặc nhiều ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Tô sáng Có điều kiện, rồi bấm Thêm Quy tắc.

 4. Bấm vào một loại quy tắc (ví dụ: nếu giá trị ô của bạn sẽ là ngày, chọn Ngày), sau đó bấm vào quy tắc.

  Cuộn để xem thêm các tùy chọn.

  Các tab dành cho các loại quy tắc Số, Văn bản, Ngày, Thời lượng và Trống
 5. Nhập giá trị cho quy tắc.

  Ví dụ: nếu bạn chọn quy tắc “ngày là sau”, hãy nhập các giá trị để chỉ định ngày nào mà ngày trong ô phải là ngày đến sau.

  Bấm Nút Tham chiếu ô để sử dụng tham chiếu ô. Tham chiếu ô cho phép bạn so sánh giá trị của ô này với ô khác—do đó, chẳng hạn bạn có thể tô sáng ô khi giá trị của ô lớn hơn giá trị của một ô khác. Bấm vào ô để chọn ô hoặc nhập địa chỉ bảng của ô đó (ví dụ: F1).

  Sau khi bạn thêm một tham chiếu ô, bạn có thể chọn liệu tham chiếu ô là tương đối hay tuyệt đối. Bấm vào mũi tên trên mã thông báo sau đó chọn Bảo lưu Hàng hoặc Bảo lưu Cột. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tính toán giá trị bằng dữ liệu trong các ô bảng.

 6. Bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một kiểu.

  Bạn có thể chọn Kiểu Tùy chỉnh để chọn màu phông chữ, độ đậm nhạt của phông chữ và màu nền của ô.

 7. Bấm vào Xong.

Ghi chú: Nếu ô khớp với nhiều quy tắc, hình thức của ô thay đổi theo quy tắc đầu tiên trong danh sách. Để sắp xếp lại các quy tắc, bấm vào biểu tượng nhỏ ở bên trái của tên quy tắc, sau đó kéo quy tắc lên hoặc xuống trong thứ tự.

Lặp lại quy tắc tô sáng có điều kiện

Cách dễ nhất để thêm quy tắc vào nhiều ô là chọn những ô đó, sau đó thêm quy tắc. Tuy nhiên, nếu bạn đã thêm quy tắc vào một ô và bạn muốn áp dụng quy tắc đó cho các ô khác, bạn có thể kết hợp các quy tắc tô sáng.

 1. Chọn ô có quy tắc mà bạn muốn lặp lại và các ô bạn muốn thêm quy tắc vào.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên ở bên phải hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Hiển thị Quy tắc Tô sáng, sau đó bấm Kết hợp Quy tắc.

Để xóa quy tắc, chọn ô hoặc dãy ô có quy tắc bạn muốn xóa. Trong tab Ô của thanh bên Định dạng, bấm Hiển thị Quy tắc Tô sáng. Di chuyển con trỏ qua quy tắc, sau đó bấm Nút Thùng rác ở góc trên cùng bên phải.

Ghi chú: Nếu ô khớp với nhiều quy tắc, hình thức của ô thay đổi theo quy tắc đầu tiên trong danh sách. Bạn có thể kéo để sắp xếp lại các quy tắc.