Di chuyển, định cỡ lại và xoay biểu đồ

Bạn có thể biến đổi biểu đồ trong bài thuyết trình của mình để chúng có hình thức đúng như bạn muốn.

Di chuyển biểu đồ

  • Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ để chọn, sau đó kéo biểu đồ đến nơi bạn muốn trên trang chiếu (không kéo bộ điều khiển chọn).

    Khi bạn kéo, hướng dẫn căn chỉnh màu vàng sẽ giúp bạn định vị biểu đồ trong sự tương quan với các đối tượng khác trên trang chiếu.

Nếu bạn không thấy các hướng dẫn căn chỉnh, bạn có thể bật chúng. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn). Bấm vào Thước, sau đó chọn các hướng dẫn bạn muốn xuất hiện.

Định cỡ lại biểu đồ

  1. Chọn biểu đồ, sau đó bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

  2. Nhập các giá trị trong trường Chiều rộng và Chiều cao trong phần Kích cỡ, hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh các trường để đặt kích thước cụ thể.

Bạn cũng có thể chọn biểu đồ, sau đó kéo bất kỳ bộ điều khiển chọn (hình vuông màu trắng) nào trên đường viền của biểu đồ để làm cho biểu đồ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Xoay biểu đồ 3D

Bạn có thể xoay biểu đồ 3D để điều chỉnh góc và hướng của biểu đồ.

  1. Chọn biểu đồ 3D.

  2. Kéo bộ điều khiển xoay Điều khiển xoay trên biểu đồ để xoay biểu đồ cho đến khi có hướng bạn muốn.