Điều chỉnh dấu mốc và nhãn của biểu đồ

Có một vài loại dấu mốc biểu đồ và nhãn trục mà bạn có thể thêm vào biểu đồ. Bạn có thể sửa đổi hình thức của chúng để làm nổi bật dữ liệu của bạn.

Biểu đồ có nhãn giá trị trục, đường lưới, nhãn loại và chú giải

Sửa tiêu đề của biểu đồ

Biểu đồ có tiêu đề giữ chỗ (Tiêu đề) được ẩn theo mặc định. Bạn có thể hiển thị và thay đổi tiêu đề của biểu đồ.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn hộp kiểm Tiêu đề.

 4. Bấm hai lần vào tiêu đề giữ chỗ, sau đó nhập tiêu đề của riêng bạn.

 5. Để thay đổi hình thức của tiêu đề, chẳng hạn như phông chữ, kích cỡ và màu, bấm lại hai lần vào tiêu đề, sau đó sử dụng các điều khiển trong phần Phông chữ Biểu đồ của thanh bên để thực hiện thay đổi.

Thêm và sửa đổi nhãn giá trị biểu đồ

Biểu đồ thanh, cột, đường, vùng, bong bóng và tròn có các nhãn hiển thị giá trị của các điểm dữ liệu cụ thể. Theo mặc định, các nhãn giá trị này bị ẩn cho biểu đồ mới nhưng bạn có thể làm cho chúng hiển thị và chỉ định định dạng (ví dụ: số, tiền tệ hoặc phần trăm), thay đổi phông chữ và màu của chúng, v.v.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Chuỗi, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nhãn Giá trị, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một định dạng số.

  Ghi chú: Tùy thuộc vào loại biểu đồ, phần này có thể có tên khác. Ví dụ: biểu đồ bong bóng tương tác có phần Nhãn Bong bóng. Đối với biểu đồ tán xạ, bạn chọn một trục, sau đó đặt nhãn giá trị.

 4. Sử dụng các điều khiển khác để thực hiện điều chỉnh thêm cho nhãn.

  • Thêm hậu tố hoặc tiền tố. Bất điều gì bạn nhập đều được thêm vào hoặc thêm làm tiền tố cho nhãn.

  • Bấm vào menu bật lên Vị trí, sau đó chọn một tùy chọn để chỉ định vị trí mà số xuất hiện trên biểu đồ.

 5. Để thay đổi phông chữ, màu và kiểu của nhãn, hãy bấm vào nhãn giá trị bất kỳ trên biểu đồ.

  Tất cả nhãn giá trị cho chuỗi đó được chọn.

 6. Trong tab Nhãn Giá trị của thanh bên, sử dụng các điều khiển để thực hiện thay đổi.

  Bạn chỉ có thể sửa đổi các nhãn cho chuỗi dữ liệu đã chọn. Để thay đổi nhãn cho chuỗi khác, hãy bấm vào một trong các nhãn của chuỗi đó, rồi thực hiện thay đổi.

  Để chọn nhiều chuỗi, chọn một chuỗi, sau đó giữ Command khi bấm vào chuỗi khác. Để chọn tất cả các chuỗi, chọn một chuỗi, sau đó nhấn Command-A.

Nếu bạn thay đổi phông chữ cho toàn bộ biểu đồ, thao tác này cũng sẽ thay đổi phông chữ cho nhãn giá trị.

Thêm và sửa đổi nhãn góc của biểu đồ tròn

 1. Chọn biểu đồ.

  Để thực hiện thay đổi chỉ cho một góc, hãy bấm vào góc đó.

 2. Bấm vào tab Góc ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Góc, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nhãn, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Hiển thị các nhãn điểm dữ liệu: Chọn hộp kiểm Tên Điểm Dữ liệu.

  • Hiển thị giá trị dữ liệu: Chọn hộp kiểm Giá trị.

  • Thay đổi định dạng số: Bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu Giá trị, sau đó chọn một định dạng.

   Nếu bạn muốn nhãn giá trị khớp với định dạng của dữ liệu gốc trong bảng, hãy chọn Giống với Dữ liệu Nguồn.

 4. Sử dụng các điều khiển khác để thực hiện điều chỉnh thêm cho nhãn:

  • Thêm hậu tố hoặc tiền tố: Bất điều gì bạn nhập đều được thêm vào hoặc thêm làm tiền tố cho nhãn.

  • Thay đổi vị trí của nhãn: Kéo thanh trượt Khoảng cách từ Tâm để chỉ định vị trí các số xuất hiện.

  • Thay đổi hướng của các góc: Di chuyển điều khiển Góc xoay. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo sự nhấn mạnh bằng cách định vị các góc nhất định ở trên cùng hoặc dưới cùng của biểu đồ.

Sửa đổi nhãn trục biểu đồ

Bạn có thể chỉ định nhãn nào sẽ xuất hiện trên trục, sửa tên nhãn và thay đổi góc của chúng.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Trục ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Trục, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sửa đổi dấu mốc trên trục giá trị: Bấm vào nút Giá trị (Y) ở đầu thanh bên.

  • Sửa đổi dấu mốc trên trục loại: Bấm vào nút Loại (Y) ở đầu thanh bên.

 4. Sử dụng bộ điều khiển để thực hiện điều chỉnh.

  Để xem tất cả các tùy chọn, bấm vào tam giác hiển thị ở bên trái của đề mục.

  Điều khiển để định dạng các dấu mốc trục của biểu đồ
 5. Nếu bạn đã bật Tên Trục và muốn thay đổi tên trục giữ chỗ, bấm ba lần vào tên trên biểu đồ, rồi nhập tên của riêng bạn.

Ghi chú: Các tùy chọn trục Y có thể khác đối với biểu đồ tán xạ và biểu đồ bong bóng.

Sửa đổi đường lưới của trục

Bạn có thể chỉ định xem có hiển thị đường lưới của biểu đồ và bạn có thể sửa đổi hình thức của chúng hay không.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trên biểu đồ để chọn.

 2. Bấm vào tab Trục ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó bấm vào nút cho trục mà bạn muốn sửa đổi (X hoặc Y).

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Trục, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đặt kiểu đường: Bấm vào menu bật lên bên dưới Ô lưới Chính hoặc Ô lưới Nhỏ, sau đó chọn một kiểu đường.

  • Đặt màu của đường: Trong phần Ô lưới Chính, bấm vào ô màu hoặc bánh xe màu, sau đó chọn một màu.

  • Đặt gia số cho ô lưới chính: Trong phần Ô lưới Chính, bấm vào các mũi tên ở bên phải của trường gia số, hoặc nhập giá trị trong đó.

  • Hiển thị các dấu biểu thị cho trục giá trị hoặc x: Bấm vào menu Dấu Biểu thị, sau đó chọn một vị trí.

Hiển thị hoặc xóa thanh lỗi

Thanh lỗi được biểu thị dưới dạng các dấu mốc nhỏ có độ dài chỉ ra mức độ không chắc chắn liên quan đến chuỗi dữ liệu cụ thể (mức độ biến thiên của dữ liệu). Các thanh này cho bạn biết ấn tượng chung về độ chính xác của dữ liệu.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ để chọn.

 2. Bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Chuỗi, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Thanh Lỗi, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một loại thanh lỗi.

 4. Bấm vào menu bật lên thứ hai, chọn cách tính toán giá trị lỗi và thay đổi phạm vi nếu bạn muốn.

 5. Để thay đổi hình thức của thanh lỗi, bấm vào thanh lỗi sao cho bạn nhìn thấy các chấm màu trắng ở một trong hai đầu và tab điều khiển Thanh Lỗi xuất hiện ở đầu thanh bên.

  Tất cả thanh lỗi cho các thành phần trong cùng chuỗi đều được chọn.

 6. Sử dụng các điều khiển trong các phần Bóng đổ và Kiểu Thanh để thực hiện thay đổi.

  Lặp lại bước 4 và 5 để thay đổi hình thức của thanh lỗi cho các chuỗi khác.

Để xóa thanh lỗi, chọn Không từ menu bật lên Thanh Lỗi.

Hiển thị hoặc xóa đường xu hướng

Đường xu hướng cho bạn biết hướng tổng thể (hoặc xu hướng) của dữ liệu của bạn. Đường xu hướng chủ yếu được sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư tài chính và xuất hiện trong các biểu đồ thanh, đường, tán xạ và bong bóng.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Chuỗi, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Đường xu hướng, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một loại đường xu hướng.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Hiển thị tên cho đường xu hướng: Chọn hộp kiểm Tên, sau đó nhập tên vào trường. Tên mà bạn nhập sẽ xuất hiện cho tất cả đường xu hướng trên biểu đồ. Để thay đổi tên, bấm hai lần vào tên trên biểu đồ, sau đó nhập tên mới.

  • Hiển thị phương trình hoặc hệ số xác định: Chọn hộp kiểm Hiển thị Phương trình hoặc Chọn Giá trị R2.

 5. Để thay đổi hình thức của đường xu hướng, bấm vào đường sao cho bạn nhìn thấy các chấm màu trắng ở cả hai đầu và các điều khiển Đường xu hướng xuất hiện ở thanh bên.

  Sử dụng các điều khiển trong các phần Bóng đổ và Nét để thực hiện thay đổi.

Để xóa đường xu hướng, chọn Không từ menu bật lên Đường xu hướng.

Sửa đổi đường lưới và nhãn trục biểu đồ

Hầu hết các loại biểu đồ đều có dấu mốc trục mà bạn có thể sửa đổi theo nhiều cách. Bạn có thể thay đổi nhãn nào xuất hiện trên trục, góc của nhãn, phạm vi và tần suất dấu mốc và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể đặt xem có hiển thị ô lưới của biểu đồ và chỉ định hình thức của các ô hay không.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Trục ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Trục, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sửa đổi dấu mốc trên trục giá trị: Bấm vào Giá trị (Y) ở đầu thanh bên.

  • Sửa đổi dấu mốc trên trục loại: Bấm vào Loại (X) ở đầu thanh bên.

 4. Sử dụng các điều khiển trong thanh bên để thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào bạn muốn.

  Để xem tất cả các tùy chọn, bấm vào tam giác hiển thị ở bên trái của đề mục.

  Điều khiển để định dạng các dấu mốc trục của biểu đồ
 5. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Tên Trục, Keynote sẽ thêm tên trục giữ chỗ vào biểu đồ. Để thay đổi tên, bấm ba lần vào tên trên biểu đồ, sau đó nhập tên của riêng bạn.

Thêm chú giải biểu đồ

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trên biểu đồ để chọn.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong phần Tùy chọn Biểu đồ, chọn hộp kiểm Chú giải.

 4. Bấm vào biểu đồ, bấm vào chú giải (để chỉ chọn chú giải), sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên, sau đó sử dụng các điều khiển để thay đổi hình thức của văn bản chú giải, thêm phần nền, thêm đường viền và nhiều hơn nữa.

  • Kéo bộ điều khiển xung quanh chú giải để định cỡ lại.

Sử dụng biểu đồ tương tác

Biểu đồ tương tác biểu thị dữ liệu theo tầng bậc để bạn có thể nhấn mạnh mối quan hệ giữa các nhóm dữ liệu. Biểu đồ tương tác có thể được sử dụng để hiển thị các dữ liệu chẳng hạn như doanh số bán hàng của nhóm theo thời gian, chi phí theo bộ phận và các thay đổi về dân số theo quốc gia trên mỗi lục địa. Ví dụ bên dưới minh họa sự tăng trưởng của ba loài trong khoảng thời gian ba năm.

Ba bậc của biểu đồ tương tác, mỗi bậc hiển thị một nhóm dữ liệu khác nhau

Bạn có thể tương tác với biểu đồ bằng cách sử dụng thanh trượt và nút hoặc chỉ sử dụng nút.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Biểu đồ Tương tác, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một tùy chọn.

Bạn có thể thêm hiệu ứng bản dựng Biểu đồ Kỳ diệu vào biểu đồ tương tác, mục này giúp tạo hiệu ứng cho các chuỗi dữ liệu khác nhau của biểu đồ.