Sửa đổi tham chiếu dữ liệu biểu đồ

Bạn có thể sửa đổi tham chiếu dữ liệu của biểu đồ trong trình sửa dữ liệu biểu đồ. Bạn có thể chỉ nhập các số, ngày hoặc thời lượng trong các ô dữ liệu.

Thêm, xóa hoặc sửa chuỗi dữ liệu

 1. Chọn biểu đồ, bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm chuỗi dữ liệu: Bấm vào một ô trong cột hoặc hàng mới, sau đó nhập dữ liệu của bạn.

  • Xóa chuỗi dữ liệu: Bấm vào thanh màu của hàng hoặc cột bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Xóa Cột hoặc Xóa Hàng (tùy thuộc vào việc bạn đã biểu thị hàng hay cột dưới dạng chuỗi dữ liệu).

  • Sắp xếp lại chuỗi dữ liệu: Kéo thanh màu để sắp xếp lại các chuỗi dữ liệu biểu đồ.

  • Thêm biểu tượng tiền tệ hoặc định dạng khác: Bấm tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó sử dụng các điều khiển trong tab Chuỗi.

  • Sửa nhãn giá trị và định dạng số: Bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải, bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nhãn Giá trị, sau đó chọn hộp kiểm Giá trị. Bấm vào menu bật lên để chọn trục bạn muốn định dạng, sau đó sử dụng các điều khiển trong phần Định dạng Dữ liệu Giá trị để thực hiện cài đặt.

 2. Đóng cửa sổ Dữ liệu Biểu đồ để trở lại biểu đồ.

Chuyển đổi hàng và cột làm chuỗi dữ liệu

Khi bạn thêm biểu đồ, Keynote sẽ xác định chuỗi dữ liệu mặc định cho biểu đồ đó. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bảng là hình vuông hoặc nếu bảng có chiều rộng lớn hơn chiều cao, hàng của bảng sẽ là các chuỗi mặc định. Nếu không, cột sẽ là các chuỗi mặc định. Bạn có thể thay đổi việc hàng hay cột là chuỗi dữ liệu.

 1. Chọn biểu đồ, sau đó bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ.

 2. Bấm vào nút hàng hoặc cột ở góc trên cùng bên phải của trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Nút biểu thị hàng và biểu thị cột
 3. Đóng trình sửa Dữ liệu Biểu đồ khi bạn hoàn tất.

Chia sẻ trục x cho nhiều giá trị dọc trên trục y đối với biểu đồ tán xạ và biểu đồ bong bóng:

Chia sẻ trục x nghĩa là biểu thị một loại giá trị duy nhất trên trục x trong khi cho phép nhiều loại giá trị được biểu thị trên trục y. Theo mặc định, giá trị trục x được chia sẻ trong nhiều nhóm giá trị trục y trong một số loại biểu đồ.

 1. Chọn biểu đồ, sau đó bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ.

 2. Bấm Nút Cấu hình, sau đó chọn (hoặc bỏ chọn) Chia sẻ Giá trị X.

 3. Đóng trình sửa Dữ liệu Biểu đồ khi bạn hoàn tất.