Thay đổi hình thức của biểu đồ

Bạn có thể thay đổi hình thức của biểu đồ bằng cách áp dụng một kiểu khác cho biểu đồ, thay đổi phông chữ, thêm đường viền, v.v.

Áp dụng kiểu khác cho biểu đồ

Hình ảnh thu nhỏ ở đầu tab Biểu đồ biểu thị các kiểu biểu đồ được thiết kế sẵn, chúng được tạo riêng để phù hợp với chủ đề bạn đang sử dụng. Bạn có thể áp dụng kiểu khác cho biểu đồ bất cứ lúc nào.

 • Chọn biểu đồ, bấm tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó chọn một kiểu khác từ các hình thu nhỏ ở đầu thanh bên. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

Nếu bạn không thể sửa biểu đồ, có thể biểu đồ đã bị khóa. Mở khóa biểu đồ để thực hiện thay đổi.

Thay đổi hình thức của văn bản biểu đồ

Khi bạn thay đổi hình thức của văn bản trong biểu đồ bằng các điều khiển trong tab Biểu đồ của thanh bên Định dạng, tất cả văn bản trong biểu đồ sẽ được thay đổi.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi phông chữ: Bấm vào menu Phông chữ Biểu đồ bật lên và chọn một phông chữ.

  • Thay đổi kiểu ký tự: Bấm vào menu bật lên bên dưới tên bộ phông chữ và chọn một tùy chọn.

  • Làm cho phông chữ nhỏ hơn hoặc lớn hơn: Bấm vào chữ A nhỏ hoặc A lớn.

   Tất cả văn bản trong biểu đồ tăng hoặc giảm theo tỷ lệ (theo cùng tỷ lệ phần trăm).

Bạn có thể thay đổi văn bản của tiêu đề biểu đồ và nhãn giá trị sao cho trông khác với văn bản còn lại bằng cách sử dụng các điều khiển tương ứng trong các tab Tiêu đề Biểu đồ và Nhãn Giá trị.

Thay đổi hình thức của chuỗi biểu đồ

Bạn có thể thay đổi hình thức của từng chuỗi dữ liệu riêng lẻ trên biểu đồ. Ví dụ: đối với các biểu đồ tròn và biểu đồ thanh, bạn có thể thay đổi màu và kiểu tô màu của thanh, kiểu viền ngoài (nét) và nhiều hơn nữa. Đối với biểu đồ tán xạ, bạn có thể thay đổi biểu tượng biểu thị từng điểm và thêm các đường kết nối.

 1. Chọn biểu đồ, sau đó bấm vào một thành phần của chuỗi dữ liệu (ví dụ: một thanh hoặc cột, góc tròn hoặc điểm tán xạ).

  Toàn bộ chuỗi dữ liệu được chọn.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Sử dụng các điều khiển để thực hiện thay đổi.

  Để xem tất cả tùy chọn, bạn có thể cần bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh tên của từng phần.

  Các điều khiển để thay đổi hình thức của biểu đồ

  Để thay đổi màu sắc của chuỗi dữ liệu, bấm vào ô màu bên cạnh Màu Biểu đồ. Di qua một tổ hợp màu để xem trước tổ hợp này sẽ trông như thế nào.

Các thay đổi chỉ áp dụng với các chuỗi dữ liệu đã chọn. Để sửa đổi hình thức của các chuỗi khác, hãy chọn một thành phần của chuỗi khác, sau đó thực hiện thay đổi.

Thay đổi khoảng cách của các thành phần trong biểu đồ thanh hoặc cột

Đối với biểu đồ thanh hoặc cột, bạn có thể đặt khoảng cách giữa các cột hoặc các thanh.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Khoảng cách, sau đó đặt khoảng cách mong muốn.

Thay đổi vị trí của góc biểu đồ tròn

 1. Chọn biểu đồ tròn.

 2. Bấm vào tab Góc ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Góc, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Vị trí, sau đó kéo thanh trượt Khoảng cách từ Tâm để chia các góc.

  Biểu đồ tròn với các góc được tách riêng

Để di chuyển một góc tròn, bấm hai lần vào góc, sau đó kéo góc đó. Để di chuyển nhiều góc cùng lúc, Command-bấm để chọn, sau đó kéo.

Bạn cũng có thể di chuyển điều khiển Góc xoay để thay đổi hướng của góc biểu đồ tròn. Ví dụ: bạn có thể muốn tạo sự nhấn mạnh bằng cách định vị các góc nhất định ở trên cùng hoặc dưới cùng của biểu đồ.

Thêm đường viền xung quanh biểu đồ

Bạn có thể thêm đường viền vào biểu đồ thanh 2D, cột, vùng, tán xạ hoặc biểu đồ bong bóng bất kỳ.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong phần Tùy chọn Biểu đồ, chọn hộp kiểm Đường viền.

 4. Để thay đổi hình thức của đường viền, hãy bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Kiểu Nền & Viền, sau đó sử dụng các điều khiển để thực hiện thay đổi.

Thay đổi độ sâu của biểu đồ 3D và hình của các thành phần chuỗi

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Cảnh 3D.

 4. Sử dụng các điều khiển trong phần Cảnh 3D để thực hiện điều chỉnh.

Tạo góc xiên cho các cạnh giữa các chuỗi hoặc góc trong biểu đồ xếp lớp hoặc biểu đồ tròn 3D

Bạn có thể gia tăng sự phân biệt giữa các chuỗi trong biểu đồ thanh hoặc biểu đồ cột xếp lớp 3D và biểu đồ tròn 3D bằng cách tạo góc xiên cho các cạnh tại nơi các chuỗi gặp nhau.

Biểu đồ tròn với các góc vát cạnh.
 1. Chọn biểu đồ.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Cảnh 3D.

 4. Chọn hộp kiểm Hiển thị Cạnh xiên.