Thay đổi biểu đồ từ loại này sang loại khác

Bạn có thể thay đổi biểu đồ từ loại này thành một loại khác—ví dụ: từ biểu đồ cột sang thành biểu đồ thanh hoặc từ biểu đồ 2D sang thành biểu đồ 3D.

Thay đổi loại của biểu đồ

  1. Chọn biểu đồ.

  2. Bấm vào tab Biểu đồ ở đầu thanh bên phía bên phải.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

  3. Bấm vào menu Kiểu Biểu đồ bật lên ở dưới cùng của thanh bên, sau đó chọn một tùy chọn.

Nếu bạn không thể sửa biểu đồ, có thể biểu đồ đã bị khóa. Mở khóa biểu đồ để thực hiện thay đổi.