Căn chỉnh và định vị đối tượng

Sử dụng các hướng dẫn căn chỉnh và giãn cách để giúp bạn đặt đối tượng chính xác. Khi hướng dẫn được bật, chúng xuất hiện khi bạn kéo đối tượng trên trang chiếu cho thẳng hàng với hoặc hoặc ở khoảng cách bằng nhau với đối tượng khác. Bạn có thể tắt và bật các hướng dẫn khi cần. Bạn cũng có thể chỉ định vị trí của đối tượng bằng cách sử dụng các tọa độ xy của đối tượng.

Hướng dẫn căn chỉnh màu vàng trên hai đối tượng

Bật hướng dẫn căn chỉnh

 1. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình), sau đó bấm vào Thước.

 2. Chọn bất kỳ hướng dẫn căn chỉnh nào:

  • Hướng dẫn trung tâm: Cho biết khi tâm của đối tượng thẳng hàng với tâm của một đối tượng khác hoặc trung tâm của trang chiếu.

  • Hướng dẫn cạnh: Cho biết khi cạnh của đối tượng thẳng hàng với cạnh của một đối tượng khác hoặc cạnh của trang chiếu.

  • Hướng dẫn định cỡ: Cho biết khi các đối tượng có cùng chiều cao hoặc chiều rộng.

  • Hướng dẫn giãn cách: Cho biết khi có ba đối tượng trở lên cách đều nhau.

Hiển thị thước

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn thước để giúp định vị và căn chỉnh các đối tượng trên trang chiếu. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Hiển thị hoặc ẩn thước: Bấm Nút Xem trên thanh công cụ Hiển thị Thước (hoặc Ẩn Thước).

 • Thay đổi đơn vị của thước: Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình), sau đó bấm vào Thước. Bấm vào menu bật lên Đơn vị Thước, sau đó chọn một đơn vị đo.

 • Hiển thị kích cỡ và tọa độ vị trí khi di chuyển các đối tượng: Chọn Keynote > Tùy chọn, rồi bấm vào Thước đo. Chọn hộp kiểm kích cỡ và vị trí.

Thêm hướng dẫn căn chỉnh vĩnh viễn

Bạn có thể tạo phần hướng dẫn căn chỉnh để đặt đối tượng trên cùng vị trí ở các trang chiếu khác nhau. Các phần hướng dẫn căn chỉnh này luôn xuất hiện trên trang chiếu khi bạn đang làm việc, ngay cả khi bạn rời khỏi trang chiếu đó và quay trở lại.

 1. Bấm Nút Xem trên thanh công cụ, rồi chọn Hiển thị Thước.

 2. Di chuyển con trỏ trên thước ngang hoặc dọc, rồi kéo lên trang chiếu.

  Hướng dẫn căn chỉnh màu vàng xuất hiện.

 3. Kéo hướng dẫn đến nơi bạn muốn trên trang chiếu.

Để xóa hướng dẫn căn chỉnh, hãy kéo phần đó ra ngoài cạnh của trang chiếu.

Xóa, ẩn hoặc xóa tất cả hướng dẫn căn chỉnh vĩnh viễn

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Xóa hướng dẫn ngang: Kéo lên đầu trang chiếu.

 • Xóa hướng dẫn dọc: Kéo sang bên trái của trang chiếu.

 • Ẩn tất cả các hướng dẫn: Chọn Xem > Hướng dẫn > Ẩn Hướng dẫn (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn).

  Để hiển thị tất cả hướng dẫn, chọn Xem > Hướng dẫn > Hiển thị Hướng dẫn.

 • Xóa tất cả các hướng dẫn: Chọn Xem > Hướng dẫn > Xóa Tất cả Hướng dẫn trên Trang chiếu.

Căn chỉnh đối tượng bằng tọa độ x và y

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Nhập các giá trị x và y vào trường Vị trí.

  Giá trị x được đo từ cạnh bên trái của trang chiếu đến góc phía trên bên trái của đối tượng.

  Giá trị y được đo từ cạnh trên cùng của trang chiếu đến góc phía trên bên trái của đối tượng.

Khi bạn kéo đối tượng, tọa độ xy được hiển thị.

Căn chỉnh đối tượng theo cạnh của trang chiếu

Bạn có thể căn chỉnh tất cả các đối tượng với cạnh của trang chiếu.

 1. Chọn một hoặc nhiều đối tượng.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một tùy chọn.

  Nếu hai hoặc nhiều đối tượng được chọn, các đối tượng căn chỉnh với đối tượng có vị trí theo hướng bạn đã chọn nhất. Ví dụ: nếu bạn căn chỉnh ba đối tượng về bên trái, đối tượng có vị trí xa nhất phía bên trái sẽ không di chuyển và các đối tượng khác sẽ căn chỉnh theo đối tượng đó.

Các đối tượng cách đều nhau

Bạn có thể định vị các đối tượng để khoảng cách giữa chúng bằng nhau theo cả trục ngang hoặc trục dọc.

 1. Chọn ba hoặc nhiều đối tượng.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu Phân bố bật lên, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Đều nhau: Các đối tượng được đặt cách đều nhau theo cả trục ngang và trục dọc.

  • Theo chiều ngang: Các đối tượng cách đều nhau theo trục ngang.

  • Theo chiều dọc: Các đối tượng cách đều nhau theo trục thẳng đứng.

Di chuyển đối tượng thêm một điểm mỗi lần

Bạn có thể nhích đối tượng để di chuyển đối tượng thêm từng điểm một.

 • Chọn đối tượng, sau đó nhấn phím mũi tên theo bất cứ hướng nào.

  Để di chuyển đối tượng thêm 10 điểm mỗi lần, hãy giữ Shift trong khi bạn nhấn phím mũi tên.