Đặt tùy chọn thước

Bạn có thể đặt thước để sử dụng các khoảng tăng khác nhau (điểm, inch, centimet) hoặc hiển thị dấu kiểm dưới dạng phần trăm. Bạn cũng có thể đặt số 0 ở giữa thước.

Đặt khoảng tăng thước

Khi bạn đặt tùy chọn đơn vị cho thước, tùy chọn này áp dụng cho tất cả các bài thuyết trình. Bạn có thể thay đổi tùy chọn bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn có bài thuyết trình đang mở.

Nếu bạn không thấy thước, bấm Nút Xem trên thanh công cụ, rồi chọn Hiển thị Thước.

  1. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình), sau đó bấm vào Thước.

  2. Bấm vào menu bật lên Đơn vị, sau đó chọn một gia số.

    Để hiển thị dấu kiểm thước dưới dạng phần trăm của trang chiếu, chọn hộp kiểm “Hiển thị đơn vị thước dưới dạng phần trăm”.

Đặt số 0 ở giữa trang chiếu

Bạn có thể đặt số 0 ở giữa thước và hiển thị đơn vị thước tăng dần về bên trái và bên phải.

  • Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở trên cùng của màn hình), bấm Thước, sau đó chọn hộp kiểm “Đặt gốc ở giữa thước”.