Tạo kiểu đối tượng

Một cách nhanh chóng để thay đổi hình thức của đối tượng là áp dụng kiểu đối tượng. Mỗi chủ đề bao gồm các kiểu đối tượng—kết hợp màu, đường viền, bóng đổ và các thuộc tính khác—khớp với chủ đề.

Nếu bạn tùy chỉnh hình thức của một đối tượng (hộp văn bản, hình, bảng hoặc biểu đồ) và muốn áp dụng các thay đổi tương tự cho những đối tượng khác trong bài thuyết trình, bạn có thể tạo một kiểu đối tượng mới. Kiểu mới được lưu cùng với các kiểu đối tượng đi kèm với chủ đề.

Áp dụng kiểu đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào một kiểu ở đầu tab Kiểu.

  Bấm vào mũi tên trái hoặc phải để xem thêm các kiểu khác.

Tạo kiểu đối tượng mới

 1. Chọn đối tượng có các thay đổi mà bạn muốn lưu làm kiểu mới.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Điều hướng tới nhóm kiểu cuối cùng bằng cách bấm vào tam giác ở bên phải các kiểu.

 4. Bấm Nút Kiểu mới để thêm kiểu của bạn.

Kiểu xuất hiện cuối cùng, nhưng bạn có thể kéo đến một vị trí khác.

Sắp xếp và xóa kiểu

Bạn có thể thay đổi thứ tự của kiểu trong tab Kiểu.

 1. Bấm và giữ kiểu bạn muốn di chuyển cho tới khi hộp màu xám xuất hiện bao quanh kiểu biến mất.

 2. Kéo kiểu đó đến vị trí mới.

  Để di chuyển kiểu từ một khung đến một khung khác, kéo kiểu qua mũi tên để mở khung khác, sau đó kéo đến nơi bạn muốn.

Để xóa kiểu, giữ Control khi bấm vào kiểu, sau đó chọn Xóa Kiểu.

Thay thế kiểu đối tượng

Để thay đổi nhanh hình thức của tất cả các đối tượng được áp dụng cùng một kiểu, hãy xác định lại kiểu, rồi áp dụng lại kiểu đó cho tất cả các đối tượng.

 1. Chọn một trong số các đối tượng có kiểu bạn muốn thay đổi, sau đó sửa đổi hình thức của đối tượng theo cách bạn muốn.

 2. Chọn đối tượng bạn vừa sửa đổi (nếu bạn đã bỏ chọn đối tượng này).

 3. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 4. Control-bấm vào kiểu, sau đó chọn “Xác định lại Kiểu từ Phần được chọn”.

 5. Bấm OK.

  Tất cả đối tượng sử dụng kiểu này đều được cập nhật kiểu mới.