Thay đổi hình thức của đối tượng

Bạn có thể thay đổi hình thức của đối tượng bằng cách sửa đổi đường viền, màu, bóng đổ, v.v. Keynote cung cấp nhiều kiểu đối tượng thiết kế trước—nhóm phối hợp các màu, viền và bóng—phù hợp với chủ đề của bài thuyết trình. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi hình thức của đối tượng bằng cách áp dụng một trong số các kiểu này và bạn cũng có thể chọn từ một loạt các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh hình thức của đối tượng.

Áp dụng kiểu cho đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn một kiểu từ đầu thanh bên.

  Bấm vào mũi tên trái hoặc phải để xem thêm các kiểu khác.

Thay đổi độ trong suốt của đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Kéo thanh trượt Độ chắn sáng.

Thêm và thay đổi đường viền của đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Viền, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một loại viền:

 4. Sử dụng các điều khiển để điều chỉnh hình thức của đường viền (các tùy chọn khác nhau tùy vào loại đường viền bạn chọn).

Tạo nền cho đối tượng bằng màu

Bạn có thể tạo nền cho hình, hộp văn bản và các đối tượng khác bằng một màu thuần nhất hoặc một dải màu (hai hay nhiều màu kết hợp thành một màu khác). Bạn có thể chọn các màu và dải màu được thiết kế để đi cùng với chủ đề của bạn hoặc bạn có thể chọn từ dãy màu đầy đủ.

Các điều khiển để tô màu đối tượng
 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Sử dụng màu hoặc dải màu đi cùng với chủ đề: Bấm vào ô màu bên cạnh Nền, sau đó chọn một màu hoặc dải màu.

  • Sử dụng nền dải màu gồm hai màu: Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nền, bấm vào menu bật lên và chọn Dải màu Nền, sau đó chọn một tùy chọn: Phía bên trái ô màu hiển thị các màu phù hợp với chủ đề; bánh xe màu mở ra cửa sổ Màu nơi bạn có thể chọn màu bất kỳ.

  • Sử dụng dải màu tùy chỉnh: Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nền, bấm vào menu bật lên và chọn Dải màu Nền Nâng cao, sau đó bấm vào các điểm dừng màu bên dưới thanh trượt để chọn một màu. Bạn có thể trượt các điểm dừng màu và sử dụng những điều khiển khác để thay đổi cách pha trộn, góc và hướng của dải màu.

Tạo nền cho đối tượng bằng hình ảnh

Bạn có thể sử dụng hình ảnh làm nền cho hình dạng, hộp văn bản và các đối tượng khác.

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nền.

 4. Bấm vào menu bật lên và chọn Hình ảnh Nền, sau đó chọn Hình ảnh Nền Nâng cao nếu bạn muốn thêm tông màu vào hình ảnh.

 5. Bấm Chọn, điều hướng tới ảnh của bạn, sau đó bấm hai lần vào hình ảnh để thêm hình ảnh đó.

 6. Nếu bạn chọn Hình ảnh Nền Nâng cao để thêm hình ảnh có màu, bấm vào ô màu (bên phải nút Chọn) để chọn tông màu.

  Kéo thanh trượt Độ chắn sáng trong cửa sổ Màu để làm cho tông màu trở nên trong hơn hoặc ít trong đi.

 7. Để thay đổi cách hình ảnh làm nền cho đối tượng, bấm vào menu bật lên ở trên nút Chọn, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Kích cỡ Ban đầu: Đặt hình ảnh bên trong đối tượng mà không thay đổi các kích thước ban đầu của hình ảnh.

  • Kéo giãn: Định cỡ hình ảnh để vừa với các kích thước của đối tượng.

  • Xếp lớp: Lặp lại hình ảnh bên trong đối tượng.

  • Định tỷ lệ để Kín: Làm cho hình ảnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhằm không để lại khoảng trắng xung quanh đối tượng.

  • Định tỷ lệ để Vừa: Định cỡ lại hình ảnh để vừa với các kích thước của đối tượng.

Lưu các nền tùy chỉnh

Bạn có thể lưu nền tùy chỉnh để sử dụng lại.

 1. Chọn đối tượng có nền mà bạn muốn lưu.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào ô màu bên cạnh Nền.

  Cửa sổ hiển thị các lựa chọn nền xuất hiện.

 4. Kéo nền trong ô Nền Hiện tại vào bất kỳ ô nào khác trong cửa sổ để thay thế.

  Không thể thay thế một số màu tô. Để thay đổi những nền mà bạn có thể thay thế, bấm vào menu Loại Nền bật lên, sau đó chọn một tùy chọn khác. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu dải màu nền, bấm vào menu bật lên, chọn Dải màu Nền, sau đó kéo nền trong ô Nền Hiện tại vào một ô trong phần Dải màu Nền.

Thêm bóng đổ

Các hình, hộp văn bản và hình ảnh có thể có bóng đổ hoặc phản chiếu.

 1. Chọn hình, hộp văn bản hoặc hình ảnh.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Bóng đổ, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một loại bóng đổ:

  • Bóng đổ Rơi: Làm cho đối tượng trông giống đang lơ lửng trên trang chiếu.

  • Bóng đổ Tiếp xúc: Làm cho đối tượng trông giống đang đứng trên trang chiếu.

  • Bóng đổ Cong: Làm cho đối tượng có cạnh giống như bị cuộn.

 4. Điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào sau đây để thay đổi hình thức của bóng đổ:

  • Độ mờ: Độ mềm của cạnh bóng đổ.

  • Độ bù: Khoảng cách giữa bóng đổ và đối tượng hoặc văn bản.

  • Góc: Góc của bóng đổ.

  • Phối cảnh: Góc của nguồn ánh sáng trong bóng đổ tiếp xúc.

Để thêm bóng đổ vào một chuỗi biểu đồ, hãy xem Thay đổi hình thức của biểu đồ.

Thêm phản chiếu

 1. Chọn hình, hộp văn bản hoặc hình ảnh.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Chọn hộp kiểm Phản chiếu.

 4. Kéo thanh trượt để làm cho phản chiếu hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn.