Thêm liên kết

Bạn có thể biến văn bản, hình ảnh và hình thành các liên kết thực hiện bất cứ tác vụ nào khi bạn bấm vào chúng trong khi thuyết trình. Các đối tượng có liên kết sẽ xuất hiện giống như các đối tượng bình thường trên bài thuyết trình của bạn.

Khi bạn nhập văn bản vào hộp văn bản hoặc hình, Keynote sẽ tự động phát hiện địa chỉ web (URL) hoặc địa chỉ email hợp lệ. (Địa chỉ phải được theo sau bởi dấu cách, tab hoặc ký tự xuống dòng hay một hoặc nhiều biểu tượng dấu câu, bao gồm dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc vuông.) URL và địa chỉ email sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động và được gạch chân để biểu thị rằng chúng là các liên kết.

Nếu bạn không muốn Keynote tự động phát hiện các liên kết, bạn có thể tắt Liên kết Thông minh.

Dấu chỉ báo liên kết

Thêm liên kết cho văn bản hoặc đối tượng

 1. Control-bấm vào phần văn bản được chọn hoặc đối tượng bạn muốn thêm liên kết, rồi chọn Thêm Liên kết.

 2. Bấm vào menu bật lên “Liên kết đến”, chọn một tùy chọn, sau đó cung cấp thông tin cần thiết (ví dụ: URL hoặc địa chỉ email).

  • Trang chiếu: Liên kết đến trang chiếu tiếp theo trong bài thuyết trình. Bấm vào Đi tới Trang chiếu để chuyển ngay đến trang chiếu bạn chọn.

  • Trang web: Liên kết đến trang web trong trình duyệt. Bấm Mở để mở trang web.

  • Mail: Mở email có địa chỉ và chủ đề bạn nhập. Bấm vào Mở để xem trước thư.

  • Thoát Trình chiếu: Thoát khỏi bài thuyết trình khi bạn bấm vào văn bản hoặc đối tượng.

 3. Bấm vào bên ngoài hộp thoại để ẩn hộp thoại.

Sửa hoặc xóa liên kết

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào mũi tên màu lam ở góc dưới bên phải của đối tượng, rồi thực hiện thay đổi.

 • Bấm vào phần văn bản của liên kết, rồi thực hiện thay đổi.

Tắt định dạng tự động cho liên kết

Nếu bạn không muốn tự động định dạng các liên kết dưới dạng văn bản có thể bấm, bạn có thể tắt tính năng tự động định dạng.

 1. Chọn Sửa > Phương án thay thế > Hiển thị Phương án thay thế (từ menu Sửa ở trên cùng của màn hình).

 2. Trong cửa sổ Phương án thay thế, bỏ chọn hộp kiểm Liên kết Thông minh.

 3. Bấm vào nút để thay thế tất cả các trường hợp của liên kết được định dạng trong bài thuyết trình hay chỉ trong phần văn bản đã chọn.

Khi Liên kết Thông minh được bật cho bài thuyết trình, dấu chọn sẽ xuất hiện bên cạnh Liên kết Thông minh trong menu Phương án thay thế. Bạn có thể bỏ chọn Liên kết Thông minh để tắt, nhưng các liên kết hiện có sẽ không thay đổi trừ khi bạn chọn văn bản chứa liên kết, rồi làm theo các bước ở trên.