Thêm và sửa hình ảnh

Bạn có thể thêm ảnh và đồ họa từ thư viện iPhoto, Aperture hoặc Photo Booth hoặc kéo chúng từ trang web hoặc từ Finder. Bạn có thể cắt hình ảnh hoặc cách loại bỏ những phần không mong muốn và thực hiện các điều chỉnh đối với nền và độ phơi sáng.

Thêm hình ảnh

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Kéo hình ảnh từ máy tính hoặc trang web vào hình ảnh giữ chỗ hoặc bất kỳ đâu trên trang chiếu.

 • Bấm Nút trình giữ chỗ ở góc dưới cùng bên phải của hình ảnh giữ chỗ, sau đó chọn hình ảnh bạn muốn thêm.

 • Bấm Phương tiện Nút Phương tiện trên thanh công cụ, sau đó chọn hình ảnh từ thư viện iPhoto, Aperture hoặc Photo Booth.

 • Chọn Chèn > Chọn (từ menu Chèn ở đầu màn hình của bạn), sau đó chọn hình ảnh.

Khi bạn thay thế trình giữ chỗ hình ảnh bằng hình ảnh của bạn, hình ảnh mới không còn là trình giữ chỗ nữa. Nếu bạn cố gắng thêm một hình ảnh khác lên trên hình ảnh đã thêm, các hình ảnh sẽ chồng chéo lên nhau. Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh khác với hình ảnh bạn đã thêm, hãy nhấn Command-Z để xóa hình ảnh và khôi phục trình giữ chỗ, sau đó thêm hình ảnh mới.

Nếu bạn không thể thay thế hình ảnh trên mẫu, hình ảnh có thể bị khóa. Để có thể chỉnh sửa, chọn hình ảnh, bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên, sau đó bấm Mở khóa. Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Tạo trình giữ chỗ hình ảnh

Bạn có thể thêm trình giữ chỗ hình ảnh vào bài thuyết trình mà bạn thường xuyên cập nhật.

 1. Thêm hình ảnh vào bài thuyết trình, sau đó định dạng theo cách bạn muốn hình ảnh xuất hiện trên bài thuyết trình.

  Bạn có thể thêm mặt nạ, thêm đường viền, xoay hoặc thay đổi kích cỡ, v.v.

 2. Chọn hình ảnh, sau đó chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định là Trình giữ chỗ Phương tiện (từ menu Định dạng ở đầu màn hình của bạn).

Tạo mặt nạ (cắt xén) ảnh

Bạn có thể ẩn những phần không mong muốn của hình ảnh mà không sửa đổi bản thân hình ảnh.

 1. Bấm hai lần vào hình ảnh.

 2. Sử dụng những điều khiển xuất hiện để thay đổi các phần hình ảnh hiển thị:

  Các điều khiển mặt nạ ở trên ảnh
 3. Bấm vào Xong.

Để đặt lại mặt nạ (sao cho hình ảnh trở về kích cỡ gốc), bấm hai lần vào hình ảnh để hiển thị các điều khiển cắt xén. Hoặc, bạn có thể chọn hình ảnh, bấm vào tab Hình ảnh ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó bấm Sửa Mặt nạ. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Hình ảnh, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

Xóa nền và các phần tử khác khỏi ảnh

Sử dụng công cụ Xóa nền Tức thời để làm cho các phần của hình ảnh trở nên trong suốt. Tính năng này hữu ích cho việc xóa màu hoặc nền không mong muốn.

 1. Chọn hình ảnh.

 2. Bấm vào tab Hình ảnh ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Hình ảnh, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Xóa nền Tức thời.

 4. Trên hình ảnh, bấm vào màu bạn muốn xóa, rồi kéo chậm qua hình ảnh đó.

  Khi bạn kéo, vùng chọn sẽ tăng lên để bao gồm các khu vực sử dụng màu tương tự. Bấm và kéo nhiều lần để xóa nhiều màu.

  • Xóa tất cả trường hợp của màu đó (cả trong các phần khác của ảnh): Giữ phím Option trong khi kéo.

  • Thêm lại các màu vào hình ảnh: Giữ phím Shift trong khi kéo.

 5. Bấm Xong hoặc bấm Đặt lại để đưa hình ảnh về bản gốc.

Điều chỉnh độ phơi sáng, độ bão hòa và các cài đặt hình ảnh khác

 1. Chọn hình ảnh.

 2. Bấm vào tab Hình ảnh ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Hình ảnh, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Sử dụng bộ điều khiển để thực hiện điều chỉnh.

  • Độ phơi sáng: Thay đổi độ sáng hoặc độ sẫm tổng thể của hình ảnh.

  • Độ bão hòa: Thay đổi độ đậm của màu trong hình ảnh. Kéo sang phải để làm cho màu trở nên đậm hơn hoặc sống động hơn.

  • Nâng cao: Tự động điều chỉnh hình ảnh bằng cách loang các sắc thái màu đỏ, màu lục và màu lam đều quanh biểu đồ.

 4. Để xem biểu đồ hình ảnh và điều chỉnh các tính năng nâng cao khác như mức độ, độ gamma, nhiệt độ và sắc độ, bấm vào Nút Hình ảnh Nâng cao.

  Cửa sổ Điều chỉnh Hình ảnh hiển thị biểu đồ

Để khôi phục cài đặt gốc, hãy bấm vào Đặt lại Hình ảnh.

Mẹo: Bạn có thể thêm những nút này vào thanh công cụ: Điều chỉnh Hình ảnh, Xóa nền Tức thời và Mặt nạ. Bạn cũng có thể mở các điều khiển Điều chỉnh Hình ảnh trong cửa sổ riêng mà bạn có thể di chuyển đến bất kỳ đâu. Chọn Xem > Hiển thị Điều chỉnh Hình ảnh (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn).