Thêm và sửa hình

Sau khi bạn thêm hình vào trang chiếu, bạn có thể tùy chỉnh hình theo một số cách. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hình ngôi sao năm cánh thông thường thành ngôi sao nổ hai mươi cánh, điều chỉnh độ tròn các góc của hình vuông, thêm văn bản vào bên trong hình, v.v.

Thêm hình

 1. Bấm Hình Nút Hình trên thanh công cụ.

  Bấm vào các mũi tên để xem thêm các kiểu hình.

 2. Chọn hình sẽ thêm vào trang chiếu.

Điều chỉnh các đặc điểm của hình

Bạn có thể thay đổi đặc điểm của bất cứ hình vẽ sẵn nào theo các cách cụ thể.

Hình có bộ điều khiển chọn
 • Chọn hình, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Tạo hình lại các góc của hình vuông có góc tròn: Kéo bộ điều khiển màu lục tới một góc để làm nhọn góc hoặc ra xa khỏi góc để làm góc trở nên tròn hơn.

  • Thay đổi số lượng cánh trên ngôi sao: Kéo bộ điều khiển màu lục bên ngoài theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để thêm hoặc xóa cánh. Một ngôi sao có thể có từ 3 đến 20 cánh.

  • Thay đổi hình dạng cánh trên ngôi sao: Kéo bộ điều khiển màu lục bên trong hướng vào giữa ngôi sao để làm cho các cánh trở nên dài và hẹp hơn hoặc ra xa khỏi giữa ngôi sao để làm cho các cánh trở nên ngắn và rộng hơn.

  • Thay đổi hình của bong bóng lời nhắc: Kéo bộ điều khiển màu lục trên thân bong bóng để tạo hình lại bong bóng. Kéo bộ điều khiển màu lục ở đầu mũi nhọn để thay đổi độ dài và vị trí. Kéo bộ điều khiển màu lục ở chân mũi nhọn để thay đổi độ rộng.

  • Thay đổi số cạnh trên đa giác: Kéo bộ điều khiển màu lục theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để điều chỉnh số cạnh.

  • Điều chỉnh các phần của mũi tên: Kéo bộ điều khiển màu lục về phía đầu nhọn của mũi tên để làm cho đầu mũi tên mảnh hơn hoặc kéo về phía gốc mũi tên để làm cho thân mũi tên dày hơn.

  • Thêm nhiều điểm chỉnh sửa cho hình: Chọn Định dạng > Hình dạng và Đường thẳng > Chuyển thành Có thể sửa (từ menu Định dạng ở trên cùng của màn hình). Bấm vào hình mà bạn muốn thêm điểm chỉnh sửa, sau đó kéo điểm.

Thay đổi tính năng của đường thẳng

Bạn có thể tùy chỉnh hình thức của đường thẳng bằng cách thay đổi độ rộng (độ dày) hoặc thêm các điểm cuối khác nhau—ví dụ: mũi tên, hình tròn hoặc hình vuông. Việc này hữu ích nếu bạn muốn tạo mũi tên hai đầu hoặc nếu bạn muốn tạo đường chia trang trí.

Cửa sổ Điều chỉnh Hình ảnh hiển thị biểu đồ
 1. Bấm Hình Nút Hình trên thanh công cụ, sau đó chọn một đường.

 2. Bấm vào tab Kiểu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Kiểu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nét.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Điều chỉnh độ dày của đường thẳng: Bấm vào các mũi tên bên cạnh kích cỡ điểm trong trường văn bản hoặc nhập số.

  • Thay đổi điểm cuối: Bấm vào từng menu bật lên Điểm cuối và chọn một kiểu điểm cuối.

Điều chỉnh các đường cong dọc theo cạnh của hình

 1. Chọn hình.

 2. Chọn Định dạng > Hình dạng và Đường thẳng > Chuyển thành Có thể sửa (từ menu Định dạng ở trên cùng của màn hình).

 3. Bấm hai lần vào bộ điều khiển để chuyển từ đường cong thành đường thẳng; bộ điều khiển thể hiện các loại đường khác nhau:

  • Hình vuông với viền đỏ: Biểu thị các đường thẳng. Các đường kết nối với điểm này là đường thẳng.

  • Vòng tròn với viền đỏ: Biểu thị các đường cong. Các đường kết nối với điểm này là đường cong.

   Hình có các điểm có thể sửa
 4. Bấm bên ngoài hình khi bạn hoàn tất.

Để thay đổi đường cong mặc định thành Bézier, chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở trên cùng của màn hình), sau đó trong tab Cài đặt chung, chọn “Đường cong mặc định thành Bézier”. Khi bạn sửa hình sử dụng đường cong Bézier, bạn điều chỉnh đường cong bằng các bộ điều khiển trên điểm đó.

Vẽ hình

Bạn có thể “vẽ” trên trang chiếu để tạo hình của riêng mình.

 1. Bấm Hình Nút Hình trên thanh công cụ, sau đó bấm Vẽ bằng Bút.

 2. Bấm vào bất kỳ đâu trên trang chiếu để tạo điểm đầu tiên của hình tùy chỉnh.

 3. Di chuyển con trỏ rồi bấm để tạo một điểm khác; tiếp tục thêm bao nhiêu điểm tùy thích.

  Để tạo một đoạn đường cong, bấm rồi kéo, sau đó bấm lại.

  Để xóa đoạn bạn vừa tạo, hãy chọn một điểm, sau đó nhấn phím Delete.

 4. Để hoàn tất hình vẽ, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đóng hình (thêm một đường nối liền giữa điểm đầu và điểm cuối): Bấm vào điểm đầu.

  • Để hình mở (không thêm đường nối giữa điểm đầu và điểm cuối): Nhấn phím Esc (Escape).

Để sửa các điểm hoặc đường bao của hình, chọn hình, sau đó chọn Định dạng > Hình dạng và Đường thẳng > Chuyển thành Có thể sửa (từ menu Định dạng ở trên cùng của màn hình).

Thêm văn bản bên trong hình

 • Bấm hai lần vào hình để làm cho dấu chèn xuất hiện, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Nếu có quá nhiều nội dung cần hiển thị trong hình, chỉ báo cắt (+) sẽ xuất hiện. Để định cỡ lại hình, chọn hình, sau đó kéo bất kỳ bộ điều khiển chọn nào cho tới khi tất cả văn bản hiển thị.

Bạn có thể định dạng văn bản bên trong hình giống như bất kỳ văn bản nào khác trên trang chiếu. Chọn văn bản, bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải, sau đó sử dụng các công cụ để thay đổi. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

Kết hợp các hình để tạo hình mới

Bạn có thể tạo hình mới bằng cách kết hợp một hình với một hình khác. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một hình trông giống hình trái tim, bạ có thể sử dụng ba hình–một hình thoi và hai hình tròn–và kết hợp chúng thành một hình duy nhất. Bạn cũng có thể trừ bớt hình khỏi những hình khác hoặc xóa khu vực chồng chéo giữa hai hình.

Ví dụ về hình được kết hợp
 1. Chọn ít nhất hai hình tiếp xúc hoặc chồng chéo lên nhau.

  Mẹo: Chồng chéo các hình để có hiệu ứng thú vị hơn.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào một trong các nút sau:

  • Hợp nhất: Kết hợp các hình được chọn thành một hình duy nhất.

  • Giao nhau: Tạo một hình từ khu vực chồng chéo.

  • Trừ: Xóa hình chồng lên phía trên một hình khác. Để chọn hình sẽ được xóa, di chuyển hình lên lớp trên cùng. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi các lớp, hãy xem Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng.

  • Không bao gồm: Tạo một hình loại trừ khu vực chồng chéo giữa các hình được xóa.