Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng

Bạn có thể xếp lớp văn bản và đối tượng để tạo chiều sâu trên trang chiếu rồi di chuyển các mục lên cao hơn (về phía trước) hoặc thấp hơn (về phía sau) trong ngăn xếp.

Bạn có thể nhóm nhiều đối tượng với nhau để bạn có thể di chuyển, định cỡ lại hoặc xoay chúng như một khối duy nhất. Để tránh việc vô tình di chuyển, sửa đổi hoặc xóa đối tượng, bạn có thể khóa lại.

Xếp lớp đối tượng

 1. Chọn đối tượng, rồi xếp chồng một hoặc nhiều đối tượng khác lên đối tượng đó.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Di chuyển đối tượng mỗi lần một lớp: Bấm Lùi hoặc bấm Tiến.

  • Di chuyển đối tượng đến dưới cùng hoặc trên cùng của ngăn xếp: Bấm Sau hoặc bấm Trước.

Nhóm hoặc bỏ nhóm các đối tượng

 1. Giữ Shift khi bấm để chọn nhiều đối tượng.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Nhóm (hoặc chọn Sắp xếp > Nhóm từ menu Sắp xếp ở đầu màn hình của bạn).

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn nhiều đối tượng, sau đó giữ Control khi bấm vào bất kỳ đâu trên trang chiếu và chọn Nhóm.

Để hủy nhóm các đối tượng, chọn nhóm, sau đó giữ Control khi bấm vào bất kỳ đâu trên trang chiếu và chọn Hủy nhóm.

Khóa đối tượng

Sau khi bạn khóa đối tượng, bạn không thể di chuyển, xóa hoặc sửa đổi đối tượng theo bất cứ cách nào cho tới khi bạn mở khóa đối tượng.

Đối tượng bị khóa hiển thị các bộ điều khiển chọn bị làm mờ
 1. Chọn một hoặc nhiều đối tượng.

 2. Bấm vào tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Sắp xếp, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Khóa (gần dưới cùng của tab).

Để mở khóa đối tượng, chọn đối tượng, sau đó bấm Mở khóa trong tab Sắp xếp của thanh bên Định dạng.