Thêm văn bản
Để thay thế văn bản giữ chỗ trên trang chiếu, bấm hai lần vào văn…

Thay đổi hình thức của văn bản
Bạn có thể thay đổi hình thức của văn bản bằng cách thay đổi phông…

Sử dụng kiểu đoạn
Kiểu đoạn là một nhóm các thuộc tính—như kích cỡ và màu phông chữ—xác định…

Căn chỉnh văn bản
và điều chỉnh khoảng cách Bạn có thể điều chỉnh văn bản trong hộp văn…

Định dạng danh sách
Bạn có thể tạo danh sách được định dạng với dấu đầu dòng, số hoặc…

Điều chỉnh giãn cách và định dạng ký tự
Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự và biến văn bản…

Định dạng dấu câu
Bạn có thể tự động chuyển đổi dấu ngoặc kép thành dấu ngoặc kép cong…

Thêm màu hoặc đường viền cho hộp văn bản
Thêm màu nền và đường viền cho hộp văn bản hoặc hình Bạn có thể…

Kiểm tra chính tả
Bạn có thể đặt để Keynote gắn cờ các lỗi chính tả khi bạn nhập…

Tìm và thay thế văn bản
Bạn có thể tìm kiếm các từ, cụm từ, số và ký tự cụ thể…