Căn chỉnh văn bản và điều chỉnh khoảng cách

Bạn có thể điều chỉnh văn bản trong hộp văn bản, hình, ô bảng, hàng hoặc cột sao cho văn bản đó được căn chỉnh về bên trái hoặc bên phải, căn giữa hoặc được căn chỉnh cả bên trái và bên phải (căn đều). Bạn cũng có thể thay đổi căn chỉnh theo chiều dọc, điều chỉnh khoảng cách dòng, đặt lề văn bản và thay đổi số lượng cột trong hình hoặc hộp văn bản.

Bạn có thể sử dụng các điểm dừng tab để căn chỉnh văn bản. Khi bạn nhấn phím Tab (hoặc Option-Tab khi bạn đang làm việc trong một ô bảng), dấu chèn và mọi văn bản ở bên phải dấu chèn sẽ di chuyển sang điểm dừng tab tiếp theo và văn bản bạn nhập sẽ bắt đầu tại điểm đó.

Căn chỉnh văn bản

 1. Chọn hộp văn bản, hình có văn bản, ô bảng, hàng hoặc cột.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm nút Kiểu ở gần đầu của thanh bên, sau đó bấm vào các nút căn chỉnh mà bạn muốn.

  Trình kiểm tra định dạng với khung Kiểu đang mở, hiển thị các điều khiển màu và các tùy chọn định dạng văn bản.

Điều chỉnh khoảng cách dòng

Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng văn bản trong một đoạn và thay đổi khoảng cách ở trước hoặc sau một đoạn.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc chỉ văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Giãn cách, bấm vào menu bật lên, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Dòng: Chọn khi khoảng cách giữa phần phía trên cùng (phần của chữ cái kéo tới phía trên cùng của dòng) và phần phía dưới (phần của chữ cái kéo xuống phía bên dưới dòng) phải giữ nguyên. Khoảng cách giữa các dòng tương xứng với cỡ chữ.

  • Tối thiểu: Chọn khi khoảng cách giữa các dòng phải được giữ cố định (nhưng không chồng chéo nếu văn bản lớn). Khoảng cách từ dòng này đến dòng tiếp theo sẽ không bao giờ được nhỏ hơn giá trị bạn đặt nhưng có thể lớn hơn đối với những phông chữ lớn hơn nhằm ngăn các dòng văn bản chồng chéo.

  • Chính xác: Khoảng cách giữa các đường cơ sở.

  • Giữa: Giá trị bạn đặt làm tăng khoảng cách giữa các dòng thay vì làm tăng chiều cao của dòng. Ngược lại, tùy chọn gấp đôi khoảng cách sẽ tăng chiều cao của mỗi dòng lên gấp đôi.

 4. Bấm vào các mũi tên bên cạnh trường khoảng cách để đặt khoảng cách cho tùy chọn bạn chọn.

 5. Để điều chỉnh khoảng cách trước và sau đoạn được chọn, bấm vào các mũi tên Trước Đoạn và Sau Đoạn.

Đặt lề của đoạn

Để đặt lề đoạn, các thước phải hiển thị. Nếu bạn không thấy thước, bấm Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Thước.

 1. Bấm vào một đoạn hoặc chọn một hay nhiều đoạn.

 2. Kéo lề và dấu mốc thụt lề của đoạn (trên thước trên cùng) tới vị trí bạn muốn.

 3. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 4. Để sử dụng các thụt lề mặc định làm tăng hoặc giảm mức thụt lề của cả đoạn, bấm vào một trong các nút thụt lề trong phần Căn chỉnh.

  Tùy chọn căn chỉnh đoạn

Để thay đổi thụt lề đoạn mặc định, bấm nút Bố cục ở gần đầu thanh bên, sau đó bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Thụt lề.

Trình kiểm tra định dạng với khung Kiểu đang mở, hiển thị các điều khiển màu và các tùy chọn định dạng văn bản.

Thay đổi số lượng cột văn bản

Bạn có thể thay đổi số lượng cột trong hình hoặc hộp văn bản.

 1. Chọn hình hoặc hộp văn bản.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm Bố cục, sau đó bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Cột.

  Trình kiểm tra định dạng với khung Kiểu đang mở, hiển thị các điều khiển màu và các tùy chọn định dạng văn bản.

Đặt các điểm dừng tab

 1. Bấm hoặc chọn các đoạn tại nơi bạn muốn đặt các điểm dừng tab.

 2. Bấm vào thước ngang tại nơi bạn muốn đặt điểm dừng tab.

  Nếu bạn không thấy thước, bấm Nút Xem trên thanh công cụ, sau đó chọn Hiển thị Thước.

 3. Để thay đổi căn chỉnh điểm dừng tab, Control-bấm vào biểu tượng điểm dừng tab, sau đó chọn căn chỉnh bạn muốn (Tab Trái, Tab Giữa, Tab Phải hoặc Tab Thập phân).

 4. Để thay đổi vị trí của điểm dừng tab, hãy kéo biểu tượng dọc theo thước.

  Để xóa điểm dừng tab, kéo biểu tượng điểm dừng tab bên dưới thước cho tới khi biểu tượng biến mất.

Bạn có thể sử dụng các điều khiển trong tab Bố cục của thanh bên để thay đổi các cài đặt tab khác, bao gồm khoảng cách tab mặc định:

Trình kiểm tra định dạng với khung Kiểu đang mở, hiển thị các điều khiển màu và các tùy chọn định dạng văn bản.