Điều chỉnh giãn cách và định dạng ký tự

Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự và biến văn bản thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới.

Mở rộng hoặc thu hẹp khoảng cách giữa các ký tự

 1. Chọn hộp văn bản hoặc chỉ chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

 4. Trong phần Phông chữ, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, sau đó sử dụng các mũi tên để thay đổi giá trị Giãn cách Ký tự.

  Hộp kiểm Tùy chọn Nâng cao bên cạnh các nút In đậm, In nghiêng và Gạch chân

  Khoảng cách mặc định bằng 0. Tăng giá trị này sẽ mở rộng khoảng cách và giảm giá trị sẽ thu hẹp nó.

Nếu bạn chỉ chọn văn bản cụ thể: Cài đặt của bạn sẽ áp dụng cho tất cả văn bản trong hộp văn bản cũng như bất kỳ văn bản nào bạn nhập vào hộp văn bản sau khi bạn áp dụng thay đổi.

Nếu bạn chọn hộp văn bản: Cài đặt của bạn chỉ ảnh hưởng tới văn bản đã chọn, vì vậy bất kỳ văn bản mới nào bạn nhập sẽ không được giãn cách theo cách tương tự.

Bật hoặc tắt chữ ghép cho văn bản đã chọn

Một số phông chữ bao gồm chữ ghép, chữ nối trang trí giữa hai ký tự để tạo nên một ký tự in đơn. Bạn có thể sử dụng chữ ghép nếu phông chữ bạn đang sử dụng hỗ trợ.

Văn bản có và không có chữ ghép.
 1. Chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi hoặc chọn hộp văn bản nếu bạn muốn thay đổi tất cả văn bản trong đó.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Trong phần Phông chữ, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, bấm vào menu bật lên Chữ ghép, sau đó chọn một mục.

  Hộp kiểm Tùy chọn Nâng cao bên cạnh các nút In đậm, In nghiêng và Gạch chân
  • Sử dụng Mặc định: Sử dụng cài đặt chữ ghép được chỉ định trong cửa sổ Chữ viết cho phông chữ bạn đang sử dụng.

   Để mở cửa sổ Chữ viết, chọn Định dạng > Phông chữ > Hiển thị Phông chữ (cửa sổ Định dạng ở đầu màn hình).

  • Không sử dụng: Sử dụng khoảng cách thông thường không có chữ ghép cho phông chữ.

  • Sử dụng Tất cả: Sử dụng tất cả các chữ ghép có sẵn cho phông chữ.

Để xóa chữ ghép khỏi văn bản được chọn, bấm vào menu bật lên Chữ ghép, sau đó chọn Không sử dụng.

Chuyển ký tự thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

Bạn có thể điều chỉnh đường cơ sở của các ký tự để chuyển chúng thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới. Biểu tượng thương hiệu là chỉ số trên vì được đưa lên phía trên điều khoản thương hiệu. Trong một công thức hóa học, số nguyên tử là chỉ số dưới vì được hạ thấp xuống dưới ký hiệu nguyên tử.

 1. Chọn văn bản bạn muốn đặt chỉ số trên hoặc chỉ số dưới.

 2. Bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

 4. Trong phần Phông chữ, bấm Nút Tùy chọn nâng cao, bấm vào menu bật lên Đường cơ sở, sau đó chọn Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới.

  Hộp kiểm Tùy chọn Nâng cao bên cạnh các nút In đậm, In nghiêng và Gạch chân
 5. Để điều chỉnh vị trí, sử dụng các mũi tên để thay đổi giá trị Vị trí Đường cơ sở.