Định dạng danh sách

Bạn có thể tạo danh sách được định dạng với dấu đầu dòng, số hoặc chữ cái. Bất kỳ danh sách nào đều có thể sử dụng thụt lề để tạo phân cấp. Các danh sách xếp theo lớp, chẳng hạn như các danh sách được dùng trong tài liệu pháp lý, có thể sử dụng kết hợp các kiểu chữ cái và đánh số để xác định các mức phân cấp khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các kiểu danh sách để áp dụng định dạng đồng nhất cho các danh sách trong bài thuyết trình của mình. Bạn có thể tạo các kiểu danh sách của riêng mình, đổi tên các kiểu hiện có và sử dụng các điều khiển danh sách để quản lý các kiểu danh sách trong bài thuyết trình của mình.

Ví dụ về danh sách có dấu đầu dòng, được sắp xếp thứ tự và được sắp xếp thứ tự có phân cấp.

Tạo danh sách tự động

Khi tính năng tạo danh sách tự động được bật trong tùy chọn Keynote, Keynote sẽ phát hiện khi bạn nhập danh sách.

 1. Chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn).

 2. Bấm Cài đặt chung, sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh “Tự động phát hiện danh sách”.

 3. Bấm vào hộp văn bản, nhập dấu đầu dòng (Option-8), chữ cái hoặc số, sau đó nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn.

  Để sử dụng ký tự đặc biệt cho dấu đầu dòng, chọn Sửa > Ký tự Đặc biệt (từ menu Sửa ở đầu màn hình), rồi bấm vào một ký tự từ menu dấu sao hoặc dấu đầu dòng.

 4. Nhấn Return.

  Keynote tự động thêm dấu trang, chữ cái, số hoặc ký tự vào từng mục tiếp theo trong danh sách.

 5. Để thay đổi mức thụt lề (phân cấp) của một mục trong danh sách, bấm vào bất kỳ đâu trong mục, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Di chuyển mục sang phải: Nhấn Tab.

  • Di chuyển mục sang trái: Nhấn Shift-Tab.

 6. Để kết thúc danh sách, nhấn Return hai lần hoặc nhấn Delete.

Bạn cũng có thể chọn văn bản mà bạn muốn định dạng làm danh sách, sau đó chọn một tùy chọn từ menu Danh sách bật lên trong thanh bên ở bên phải. Để biết thêm các tùy chọn định dạng, bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Danh sách.

Chuyển đổi văn bản thành danh sách

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng làm danh sách.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên, sau đó bấm nút Kiểu.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên bên cạnh Danh sách và chọn một kiểu danh sách.

 4. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Danh sách để hiển thị các điều khiển định dạng danh sách.

  Khi bạn chọn Đầu dòng Văn bản, Đầu dòng Hình ảnh hoặc Numbers từ menu bật lên bên dưới tam giác hiển thị, bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn khác áp dụng cho kiểu danh sách bạn chọn.

Để sử dụng kết hợp chữ cái và số trong danh sách, chọn văn bản bạn muốn định dạng, chọn Numbers từ menu bật lên bên dưới tam giác hiển thị, sau đó chọn một chữ cái hoặc chữ số từ menu bật lên cuối cùng. Bấm vào hộp kiểm Số Theo dãy nếu bạn muốn các số và chữ cái được lồng nhau cho từng mức (ví dụ: 1, 1.1, 1.1, v.v).

Sắp xếp lại các mục danh sách

Bạn có thể kéo các mục trong một danh sách tới một mức phân cấp khác hoặc tới một mức thụt lề khác.

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển bằng cách bấm vào dấu đầu dòng, số hoặc chữ cái.

 2. Kéo mục sang trái hoặc phải hoặc kéo lên hoặc xuống trong danh sách, cho tới khi bạn thấy tam giác màu lam tại nơi bạn muốn có mục đó.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

 1. Chọn các dòng văn bản có dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Danh sách, bấm vào menu bật lên bên dưới tiểu mục Danh sách, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với dấu đầu dòng văn bản: Bấm vào menu Đầu dòng bật lên, sau đó chọn một kiểu dấu đầu dòng (cuộn để xem tất cả).

   Để sử dụng văn bản hoặc ký tự của riêng bạn cho dấu đầu dòng, bấm hai lần vào menu bật lên Đầu dòng, rồi nhập văn bản hoặc ký tự của riêng bạn. Để sử dụng ký tự đặc biệt, chọn Sửa > Ký tự Đặc biệt (từ menu Sửa ở đầu màn hình), rồi chọn một ký tự.

  • Đối với dấu đầu dòng hình ảnh: Bấm vào menu bật lên Đầu dòng, chọn Đầu dòng Hình ảnh, bấm nút Hình ảnh Hiện tại, sau đó chọn một kiểu đầu dòng hình ảnh.

   Để sử dụng hình ảnh của chính bạn, bấm Hình ảnh Tùy chỉnh, sau đó chọn tệp hình ảnh trên máy tính của bạn.

  Mục đang được kéo tới mức thụt lề mới.

Sử dụng các điều khiển khác trong phần Danh sách để thay đổi kích cỡ của dấu đầu dòng và điều chỉnh mức khoảng cách giữa văn bản và dấu đầu dòng.

Thay đổi kiểu chữ cái hoặc số

Bạn có thể sử dụng các số, chữ cái, số La Mã hoặc kết hợp những giá trị này để chỉ định các mức của một danh sách đã sắp xếp thứ tự.

 1. Chọn các dòng văn bản có cách đánh số bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Danh sách, sau đó chọn một tùy chọn.

  Các điều khiển để định dạng các số và ký tự trong danh sách

Để bắt đầu đánh số từ một điểm khác, chọn “Bắt đầu từ” và nhập một số hoặc chữ cái.

Điều chỉnh giãn cách và hình thức của dấu đầu dòng, số và chữ cái

Bạn có thể thay đổi giãn cách, kích cỡ, màu và căn chỉnh của dấu đầu dòng, số và chữ cái.

 1. Chọn các dòng văn bản có dấu đầu dòng mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Danh sách, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thụt lề: Nhập một số hoặc bấm vào các mũi tên bên cạnh trường Đầu dòng và Văn bản để đặt khoảng cách từ lề bên trái đến dấu đầu dòng và từ văn bản dấu đầu dòng đến dấu đầu dòng một cách tương ứng.

  • Thay đổi màu dấu đầu dòng: Chọn một màu từ ô màu (đối với các màu đặt trước kết hợp với chủ đề) hoặc bánh xe màu (đối với bất kỳ màu nào).

   Bạn không thể thay đổi màu của dấu đầu dòng hình ảnh, nhưng bạn có thể chọn hình ảnh khác từ menu Hình ảnh Hiện tại bật lên.

  • Điều chỉnh kích cỡ dấu đầu dòng: Nhập phần trăm vào trường Kích cỡ hoặc bấm vào mũi tên lên và xuống.

  • Di chuyển dấu đầu dòng lên trên hoặc xuống dưới đường trung tâm của văn bản: Bấm vào các mũi tên lên hoặc xuống trong trường Căn chỉnh.

   Phần Danh sách có lời nhắc đến các điều khiển cho thụt lề dấu đầu dòng và văn bản, màu dấu đầu dòng, kích cỡ dấu đầu dòng và căn chỉnh

Nếu bạn muốn áp dụng các thay đổi này với các danh sách khác trong bài thuyết trình của mình, bạn có thể tạo kiểu danh sách hoặc cập nhật kiểu danh sách mà bạn đang sử dụng. Chỉ các định dạng được tạo trong phần Danh sách mới được bao gồm trong kiểu danh sách.

Tạo, cập nhật hoặc khôi phục kiểu danh sách

Bất kỳ danh sách nào mà bạn tạo sử dụng kiểu danh sách xác định hình thức của danh sách. Khi bạn thay đổi hình thức của một danh sách—chẳng hạn bằng cách thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc số hoặc khoảng cách của thụt lề—bạn tạo các giá trị thay thế kiểu (được biểu thị bằng dấu hoa thị bên cạnh tên kiểu danh sách trong menu bật lên Kiểu Danh sách). Bạn có thể giữ lại hoặc xóa các giá trị thay thế này hoặc bạn có thể sử dụng chúng để tạo kiểu danh sách mới mà bạn có thể áp dụng cho các danh sách khác.

 1. Chọn dòng văn bản trong danh sách có các thay đổi về định dạng.

 2. Bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên ở bên phải.

  Nếu danh sách ở trong hộp văn bản, bảng hoặc hình, trước tiên bấm vào tab Văn bản ở đầu thanh bên, sau đó bấm nút Kiểu.

 3. Bấm vào menu bật lên Kiểu Danh sách ở bên phải của tiểu mục Danh sách, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Giữ các giá trị thay thế mà không thay đổi kiểu danh sách: Không làm gì cả. Văn bản vẫn giữ lại các thay đổi của bạn và dấu hoa thị xuất hiện bên cạnh tên kiểu danh sách bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa danh sách.

  • Xóa các giá trị thay thế và khôi phục về kiểu danh sách ban đầu: Bấm vào tên kiểu (tên có dấu chọn màu xám bên cạnh). Giá trị thay thế sẽ bị xóa và văn bản khôi phục về kiểu ban đầu và dấu kiểm thay đổi thành màu đen.

  • Thêm kiểu danh sách mới: Bấm Nút Kiểu Mới ở đầu menu bật lên Kiểu Danh sách, sau đó nhập tên cho kiểu.

   Menu bật lên Danh sách Kiểu đang hiển thị dấu hoa thị biểu thị giá trị thay thế và chỉ thị cho nút Kiểu Mới và menu con chứa tùy chọn quản lý kiểu

Vì các kiểu danh sách là một loại kiểu đoạn, bạn có thể đổi tên, cập nhật hoặc xóa chúng; thêm phím tắt để áp dụng; và các tác vụ khác.

Ghi chú: Các kiểu danh sách chỉ bao gồm định dạng mà bạn đặt trong phần Danh sách của thanh bên. Định dạng từ phần kiểu ở trên (phông chữ, màu phông chữ và kiểu ký tự) không được bao gồm trong kiểu danh sách.

Đổi tên hoặc xóa kiểu danh sách

 1. Chọn các dòng văn bản trong danh sách sử dụng kiểu bạn muốn cập nhật.

 2. Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên, sau đó bấm nút Kiểu.

 3. Bấm vào menu bật lên Kiểu Danh sách ở bên phải của tiểu mục Danh sách.

 4. Di chuyển con trỏ lên trên tên kiểu, sau đó bấm vào mũi tên để mở menu chứa các tùy chọn.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Xóa Kiểu. Nếu bạn cố gắng xóa một kiểu đang được sử dụng trong bài thuyết trình, bạn được yêu cầu chọn một kiểu để thay thế kiểu bạn sẽ xóa.

  • Chọn Đổi tên Kiểu, rồi nhập một tên mới.