Định dạng văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn

Bạn có thể nhập văn bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm một số hệ thống chữ viết khác nhau cho Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, sử dụng các bàn phím quốc tế có sẵn trên máy Mac của bạn. Keynote cung cấp một số tính năng định dạng văn bản riêng cho ngôn ngữ, bao gồm kiểu nhấn mạnh, kiểu danh sách và phiên âm. Các tùy chọn định dạng có sẵn tùy theo bàn phím ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng.

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng các phông chữ được đề xuất:

 • Tiếng Trung Giản thể: Heiti SC

 • Tiếng Trung Phồn thể: Heiti TC

 • Tiếng Hàn: AppleSDGothic Neo

 • Tiếng Nhật: Phông chữ Hiragino Kaku Gothic cho sans serif hoặc Hiragino Mincho cho serif

Những hướng dẫn này giả sử rằng bạn đã bật ít nhất một bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn trên máy Mac. Để bật các bàn phím quốc tế, mở Tùy chọn Hệ thống và bấm Bàn phím, sau đó bấm Nguồn Đầu vào.

Thêm dấu nhấn mạnh của Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn

Bạn có thể thêm các dấu nhấn mạnh thường được sử dụng với Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn. Ví dụ: sử dụng bàn phím Tiếng Trung, bạn có thể áp dụng dấu chấm Boten bên dưới hoặc bên trên văn bản hoặc gạch chân lượn sóng. Với văn bản Tiếng Nhật, bạn có thể thêm dấu chấm đơn giản hoặc dấu chấm hạt vừng.

 1. Chuyển đổi bàn phím của bạn sang bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn.

 2. Chọn văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn (một hoặc nhiều ký tự), bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Để áp dụng dấu định dạng cho văn bản được chọn, bấm vào nút Kiểu ở gần đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm vào một nút.

  Các tùy chọn định dạng khả dụng tùy theo bàn phím hiện tại.

Sử dụng kiểu danh sách Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn

Các kiểu danh sách Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn có thể được áp dụng cho danh sách viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Chỉ kiểu đầu dòng hoặc hệ thống đánh số bị ảnh hưởng.

 1. Đối với danh sách bằng văn bản Tiếng Anh, hãy nhập mục đầu tiên trong danh sách (ví dụ: 1 hoặc A).

  Đối với danh sách bằng văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn, hãy chuyển đổi bàn phím sang ngôn ngữ bạn muốn, sau đó nhập mục đầu tiên trong danh sách (ví dụ: 가).

 2. Nhập dấu chấm hoặc dấu ngoặc đứng trước dấu cách.

 3. Nhập mục đầu tiên trong danh sách, sau đó bấm Return.

  Keynote tự động phát hiện rằng bạn đang nhập danh sách. Bạn có thể tiếp tục nhập bằng bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn để hoàn thành danh sách.

 4. Nếu bạn đang nhập danh sách bằng văn bản tiếng Anh nhưng có kiểu danh sách tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, bấm nút Kiểu ở gần đầu thanh bên, sau đó bấm vào một kiểu danh sách.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

  Các kiểu được trình bày tùy theo bàn phím mà bạn đã bật.

Cung cấp phiên âm cùng với văn bản

Nếu bạn đã bật bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn cho máy Mac hoặc thiết bị iOS, bạn có thể áp dụng phiên âm cho các từ được viết bằng ngôn ngữ bất kỳ kể cả nếu bạn không sử dụng bất cứ bàn phím nào trong số này.

 1. Chọn văn bản, bao gồm một hoặc nhiều ký tự.

  Không bao gồm dấu ngắt đoạn hoặc dấu câu ở cuối trong văn bản đã chọn.

 2. Control-bấm vào văn bản đã chọn, rồi chọn Văn bản Phiên âm từ menu phím tắt.

  Bạn cũng có thể chọn Định dạng > Văn bản Phiên âm (từ menu Định dạng ở trên cùng của màn hình).

  Phiên âm xuất hiện với văn bản đã chọn.

  Phiên âm sẽ mở cho một từ, với lời nhắc đến trường văn bản và văn bản được gợi ý
 3. Để thay đổi văn bản phiên âm, hãy chọn một trong các tùy chọn.

  Các tùy chọn ngữ âm tùy theo bàn phím mà bạn đã bật.

 4. Bấm vào bất cứ đâu bên ngoài cửa sổ Văn bản Phiên âm để áp dụng văn bản bạn đã chọn và đóng cửa sổ.

Thay đổi hoặc xóa văn bản phiên âm

Sau khi bạn thêm văn bản phiên âm, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hoặc xóa đi.

 1. Bấm vào từ có văn bản phiên âm, sau đó chọn Văn bản Phiên âm từ menu phím tắt.

  Bạn cũng có thể chọn từ, sau đó chọn Định dạng > Văn bản Phiên âm (từ menu Định dạng ở trên cùng của màn hình).

  Phiên âm sẽ mở cho một từ, với lời nhắc đến trường văn bản và văn bản được gợi ý
 2. Nhập văn bản bạn muốn sử dụng hoặc chọn một trong các tùy chọn.

  Các tùy chọn ngữ âm tùy theo bàn phím mà bạn đã bật.

 3. Để xóa văn bản hướng dẫn, bấm vào Xóa.

Bạn cũng có thể bấm hai lần vào văn bản, sau đó sửa văn bản; văn bản phiên âm sẽ tự động bị xóa.