Kiểm tra chính tả

Bạn có thể đặt để Keynote gắn cờ các lỗi chính tả khi bạn nhập và có thể kiểm tra toàn bộ bài thuyết trình hoặc phần văn bản đã chọn để tìm lỗi chính tả. Keynote cũng có thể kiểm tra ngữ pháp và tra cứu định nghĩa của các từ.

Sử dụng cửa sổ Chính tả và Ngữ pháp để kiểm tra chính tả và ngữ pháp, thêm thuật ngữ vào từ điển và thay đổi ngôn ngữ của từ điển. Khi bạn thêm các thuật ngữ vào từ điển, bạn dạy Keynote các từ mới để ứng dụng không đánh dấu chúng là sai chính tả.

Tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp

 1. Chọn Sửa > Chính tả và Ngữ pháp (trong menu Sửa ở đầu màn hình), sau đó bật bất kỳ tùy chọn nào:

  • Kiểm tra Chính tả Trong khi Nhập: Gạch chân màu đỏ từ sai chính tả.

  • Kiểm tra Ngữ pháp với Chính tả: Gạch chân màu đỏ từ sai chính tả và gạch chân màu lục ngữ pháp có vấn đề.

  • Tự động Sửa Chính tả: Gạch chân màu lam các từ sai chính tả khi bạn nhập văn bản và hiển thị tóm tắt thay thế cho từ đó. Nếu bạn không đồng ý với cách thay thế, bấm vào x trong bong bóng gợi ý để giữ mục nhập của bạn.

 2. Control-bấm vào từ sai chính tả, sau đó chọn một trong các tùy chọn trong menu phím tắt.

Sử dụng cửa sổ chính tả và ngữ pháp

Keynote kiểm tra chính tả và hiển thị các từ sai chính tả trong cửa sổ Chính tả và Ngữ pháp.

 • Chọn Sửa > Chính tả và Ngữ pháp > Hiển thị Chính tả và Ngữ pháp (trong menu Sửa ở đầu màn hình).

  Cửa sổ Chính tả và Ngữ pháp

Thiết lập kiểm tra chính tả cho nhiều ngôn ngữ

Bạn có thể thiết lập máy Mac để tự động kiểm tra chính tả cho các ngôn ngữ khác nhau trong Tùy chọn Hệ thống.

 1. Mở Tùy chọn Hệ thống trên máy Mac của bạn, bấm Bàn phím, sau đó bấm Văn bản.

  Tùy chọn Hệ thống nằm trong menu Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

 2. Bấm vào menu Chính tả bật lên, rồi chọn Thiết lập ở cuối menu.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Kéo các ngôn ngữ trong danh sách vào theo thứ tự bạn muốn kiểm tra.

  • Chọn hộp kiểm bên cạnh các ngôn ngữ bạn muốn được kiểm tra.

  • Nếu bạn có tệp từ điển mà bạn muốn sử dụng, sao chép tệp đó vào thư mục Chính tả trong thư mục Thư viện của bạn.

 4. Bấm vào Xong.

 5. Đảm bảo menu bật lên Chính tả được đặt thành Tự động theo Ngôn ngữ, sau đó đóng cửa sổ tùy chọn bàn phím.

Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ để kiểm tra chính tả trong cửa sổ Chính tả và Ngữ pháp. Chọn Sửa > Chính tả và Ngữ pháp > Hiển thị Chính tả và Ngữ pháp. Sau đó chọn một ngôn ngữ ở cuối cửa sổ.

Sửa các từ sai chính tả

Khi tính năng kiểm tra chính tả tự động được bật và các từ sai chính tả được gạch chân màu đỏ, bạn có thể sử dụng phím tắt để chuyển từ một từ sai chính tả sang từ tiếp theo và nhanh chóng sửa.

 1. Giữ Control khi bấm vào từ sai chính tả đầu tiên, sau đó chọn cách viết chính tả đúng từ các tùy chọn được liệt kê.

 2. Nhấn Command-Dấu chấm phẩy để chuyển sang từ sai chính tả tiếp theo.

 3. Lặp lại các bước này cho từng từ bị sai chính tả.

Ghi chú: Nếu bạn chọn Sửa > Chính tả và Ngữ pháp > Sửa Chính tả Tự động (từ menu Sửa ở đầu màn hình), các từ bị sai chính tả đã tồn tại trong bài thuyết trình được gạch chân. Khi bạn nhập văn bản mới, bạn sẽ nhìn thấy cách viết chính tả được gợi ý cho các từ có thể bị sai chính tả. Nếu bạn không muốn sử dụng cách viết chính tả được gợi ý, hãy bấm vào x bên cạnh từ được gợi ý để sử dụng cách viết chính tả mà bạn đã nhập. Nếu bạn muốn sử dụng cách viết chính tả được gợi ý, hãy tiếp tục nhập.

Tra cứu từ

Bạn có thể tra cứu nhanh định nghĩa và chính tả của các từ. Một số danh sách cũng bao gồm mục nhập từ điển đồng nghĩa và mục nhập Wikipedia.

 • Giữ Control khi bấm vào từ, rồi chọn “Tra cứu [từ]” trong menu phím tắt.