Sử dụng văn bản hai chiều

Keynote hỗ trợ văn bản hai chiều, để bạn có thể nhập và sửa văn bản được viết từ trái sang phải (chẳng hạn như bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung) và từ phải sang trái (chẳng hạn như bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Do Thái). Bạn có thể sử dụng văn bản hai chiều trong đoạn và trong hình hoặc ô bảng đã chọn.

Để sử dụng một ngôn ngữ khác trong bài thuyết trình, bạn phải thiết lập nguồn ngôn ngữ nhập cho ngôn ngữ đó trong tùy chọn Bàn phím (trong Tùy chọn Hệ thống trên máy Mac). Để biết thêm thông tin, bấm vào màn hình nền để chuyển sang Finder, chọn Trợ giúp > Trợ giúp Mac và tìm kiếm “nguồn nhập liệu”.

Ghi chú: Nếu bạn thêm nguồn ngôn ngữ nhập mới cho máy tính trong khi Keynote đang mở, hãy mở lại Keynote để nhận ra nguồn.

Sử dụng một ngôn ngữ khác trong Keynote

 • Chọn nguồn ngôn ngữ nhập từ menu Đầu vào ở bên phải thanh menu của máy tính.

  Menu Nhập liệu ở góc phía trên bên phải của thanh menu.

Thay đổi chiều văn bản của đoạn

Thước và các điểm dừng tab của thước luôn khớp với chiều của đoạn, do đó khi bạn thay đổi chiều văn bản, thước cũng thay đổi.

 1. Bấm vào một đoạn hoặc danh sách hay chọn văn bản trong đoạn hoặc danh sách.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thay đổi ngôn ngữ bằng menu Nhập liệu.

  • Bấm tab Văn bản ở đầu thanh bên ở bên phải, sau đó bấm Nút Hướng đoạn để nhập văn bản bằng ngôn ngữ hiện tại. (Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Văn bản, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.)

  Dấu chèn di chuyển sang phía bên kia và chiều của đoạn thay đổi.

  Nút Hai chiều
 3. Nhập văn bản, sau đó nhấn Return khi kết thúc đoạn.

  Đoạn tiếp theo tiếp tục có cùng chiều. Để thay đổi chiều của văn bản, bấm Nút Hướng đoạn hoặc chọn ngôn ngữ trong menu Đầu vào.

Nếu bạn chọn nhiều đoạn có chiều văn bản khác nhau, sau đó bấm Nút Hướng đoạn, các đoạn sẽ được định dạng để phù hợp với đoạn đầu tiên trong lựa chọn.

Các thay đổi đối với lề và thụt lề áp dụng theo tỷ lệ cho cả hai chiều văn bản. Ví dụ: nếu bạn tăng thụt lề dòng đầu tiên ở bên phải cho đoạn có chiều từ phải sang trái, thụt lề dòng đầu tiên ở bên trái cũng thay đổi cho các đoạn có chiều từ trái sang phải.

Để tìm hiểu cách nhập và sửa văn bản hai chiều cũng như cách sử dụng một số tính năng hỗ trợ trong OS X, bấm vào màn hình nền để chuyển sang Finder, sau đó chọn Trợ giúp > Trợ giúp Mac và tìm kiếm “văn bản hai chiều”.